پروژه های علمی - آکادمی علوم افغانستان

پروژه های علمی


پروژه های علمی

پروژه های علوم طبیعی

شماره 

اجرا کننده

رتبه علمی

نام پروژه

۱ آمنه بارکزی نامزد معاون محقق بررسی و ارزیابی کاربرد انتیگرال برای در یافت مرکز ثقل اجسام
۲ زلیخا نیازی دهیار نامزد معلون محقق تحقیق پیرامون تصفیه و چگونگی استفاده از پس آبهای پارک صنعتی پلچرخی
۳

نگینه

نامزد معاون محقق بررسی پرنده گان بومی ، مهاجر و ماهیان در بند امیر
۴      
۵      
۶      


 

پروژه علمی علوم بشری

شماره 

اجرا کننده

رتبه علمی

نام پروژه

۱ عبدالشکور محقق مطالعه ده و شهر از دیدگاه جامعه شناسی در افغانستان
۲ بخت محمد بختیار معاون سر محقق په افغانستان کی د دولت - ملت  جورولی پروسه
۳ فایقه لحظه فیضی معاون سر محقق تاثیرات هنر هلنستیک در تجسمات ایکونوگرافی و معماری دوره کوشانی ها مربوط به حوزه گندهارا
۴ داکتر محمد علم څېړنپوه د ننګرهار د ټولنیز - اقتصادي جوړښت څېړنه
۵ جلال الدین معاون محقق له چین سره د پاکستان اړیکې، پرسیمه او افغانستان یې اغېزې
۶ خوشحال نامزد څېړړنیار

د افغانستان په ملي اقتصاد کې د لاسي صنایعو د رول او ونډې څېړنه

 

پروژه علمی علوم اسلامی

شماره 

اجرا کننده

ربته علمی

نام پروژه

۱      
۲      
۳      
۴      
۵      
۶