سیمینار ها در مورد شخصیت های علمی واکا د میک - آکادمی علوم افغانستان

سیمینار ها در مورد شخصیت های علمی واکا د میک

 

سمینار علمی – تحقیقی

۸۳۵ مین سالزاد مولانا جلالدین محمد بلخی

بتاریخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۷ تدویر یافت

شماره موضوع
1 اجندای سمینار علمی - تحقیقی «۸۳۵ مین سالزاد مولانا جلالدین محمد بلخی»
2 پیام جلالتمآب ریس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی احمدزی
3 متن بیانیه رئیس اکادمی علوم به مناسبت سمینار«۸۳۵ مین سالزاد مولانا جلالدین محمد بلخی»
4 قطعنامه سمینار علمی - تحقیقی « ۸۳۵ مین سالزاد مولانا جلالدین محمد بلخی»

سمینار علمی – تحقیقی

    

«اهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی در افغانستان»

    

بتاریخ 21/5/1397 تدویر یافت

شماره موضوع
1 اجندای سمینار علمی - تحقیقی «راهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی در افغانستان»
2 پیام جلالتمآب ریس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی احمدزی
3 متن بیانیه رئیس اکادمی علوم به مناسبت سمینار«راهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی در افغانستان»
4 قطعنامه سمینار علمی - تحقیقی «راهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی در افغانستان»

سمینار علمی – تحقیقی

«راههای جلوگیری از فقر و گدایی در شریعت اسلامی»

بتاریخ 15/5/1397 تدویر یافت

شماره موضوع
1 اجندای سمینار علمی - تحقیقی «راههای جلوگیری از فقر و گدایی در شریعت اسلامی»
2 پیام جلالتمآب ریس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی احمدزی
3 متن بیانیه رئیس اکادمی علوم به مناسبت سمینار«راههای جلوگیری از فقر و گدایی در شریعت اسلامی»
4 قطعنامه سمینار علمی - تحقیقی «راههای جلوگیری از فقر و گدایی در شریعت اسلامی»

سمینار علمی – تحقیقی

«بدخشان در گستره فرهنگ و تاریخ»

بتاریخ 23/4/1397 ش الی 25/4/1397ش تدویر یافت

 

اکادمی علوم افغانستان، ضمن احیای مفاخر وارزشهای فرهنگی، ادبی، هنری، اجتماعی، طبیعی و نظایر آنها مصمم است؛ تا نقطهُ وصل بین عام مردم افغانستان به خصوص محققین و پژوهشگران این سرزمین باشد. بدین منظور سمینار علمی- تحقیقی را، به مناسبت معرفی داشته های مادی و معنوی بدخشان روی دست گرفت که به تعداد چهل عنوان مقالات از دانشمندان مختلف کشور به شمول دانشمندان بدخشانی پیرامون مسایل:(فرهنگی، ادبی، طبیعی، خدمات علمی دانشمندان، محیط زیست، حیات وحش، نباتات طبی و نظایر آنها) نگاشته شد، در مدت سه روز به خوانش گرفته شد.

سمینار مذکور از تاریخ 23/4/1397 ش آغاز و به تاریخ 25/4/1397 ش اختتام یافت. در سمینارمذکورجمع کثیری از علاقه مندان، شایقین، استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی، نماینده گان وزارت خانه ها، شخصیت های علمی چون: پوهاند دکتورنعمت الله شهرانی مشاور ريس جمهور، دکتور محمد ایاز نیازی استاد پوهنتون کابل، امان الله پیمان وکیل مردم در شورای ملی، عبدالشکور واقف حکیمی عضو شورای رهبری و سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، میرزا محمد یارمند معین پیشین اداری وزارت امور داخله و دها تن از بزرگان و دانشمندان شناخته شده کشور؛ همچنان علما، متنفذین، اعضای جامعهُ مدنی، شورای عالی صلح، شورای ژورنالیستان، اطلاعات وفرهنگ، جوانان به شمول آقایان و خانم ها از ولایت بدخشان اشتراک نموده به شکوه و معنونیت سمینارمذکور افزودند.

در ختم سمینار بعد از مباحث علمی قطعنامهُ (13) ماده ای به تصویب رسید که شامل موارد ذیل میگردد.

شماره موضوع
1 اجندای سمینار علمی - تحقیقی " بدخشان در گستره فرهنگ و تاریخ "
2 پیام جلالتمآب ریس جمهور اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی احمدزی
3 متن بیانیه رئیس اکادمی علوم به مناسبت سمینار" بدخشان در گسترۀ فرهنگ و تاریخ"
4  قطعنامه سمینار علمی - تحقیقی " بدخشان در گستره فرهنگ و تاریخ"