د رئیس پيژندنه - د افغانستان د علومواکاډمي

د رئیس پيژندنه

بیوگرافی مختصر محترم سرمحقق ثریا پوپل سرپرست ریاست اکادمی علوم افغانستان

سرمحقق ثریا پوپل، در یک خانوادۀ روشنفکر در ماه دلو سال 1339خورشیدی دیده به جهان گشود. پدرش وکیل نورمحمد نمایندۀ منتخب پنجوایی ولایت کندهار در دورۀ هفتم و نهم شورای ملی بود.  

ثریا پوپل بعد از فراغت از مکتب ابتدایی نیک بختی در سال 1352 خورشیدی شامل لیسۀ آریانا شد و در ماه دلو سال 1358، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، به پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون کابل راه یافت. وی در سال 1362 از رشتۀ کیمیای صنعتی پوهنځی مذکور سند لیسانس خویش را به دست آورد و در سال 1369موفق به اخذ دیپلوم ماستری در رشتۀ کیمیای عضوی گردید.

ثریا پوپل در آغاز سال 1363خورشیدی بعد از سپری نمودن امتحان کادر اکادمی علوم در بخش علوم طبیعی به رتبۀ  نامزد معاون محقق به کار تحقیقات علمی پرداخت. وی در سال 1384­خورشیدی موفق شد رتبۀ علمی «سرمحقق» را به دست آورد.

او در افغانستان اولین زنی است که به رتبۀ علمی سرمحقق (معادل پوهاند و پروفیسور) نایل گردیده است و دارای20 اثر علمی- تحقیقی در بخش علوم طبیعی می باشد.

از اواسط سال 1385 خورشیدی مسؤولیت مرکز دایرة المعارف به سرمحقق ثریا پوپل را به سپرده شد.

وی در سال 1386 خورشیدی موفق شد که بعد از وقفۀ در حدود نیم قرن نخستین جلد دور دوم آریانا دایرة­المعارف را به زبانهای پشتو و دری چاپ و منتشر نماید که این خود مژده یی بود بس بزرگ برای تمام مردم کشور به خصوص جامعۀ علمی و فرهنگی. در پی چاپ و نشر جلد نخست آریانا دایرة المعارف، مجلدات دوم (سال 1387)، سوم (سال 1389) و چهارم (سال 1390) را نیز یکی پی دیگر منتشر ساخت. ناگفته نماند که جلد پنجم آریانا دایرة المعارف آمادۀ چاپ است.

سرمحقق ثریا پوپل همین اکنون ریاست اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان را پیش میبرد و برنامه های خوب اصلاحی را در اولیت های کاری اش قرار داده است که به یاری خداوند (جل جلاله) و همکاریهای اعضای علمی و اداری اکادمی علوم گامهایی را به جلو خواهد برداشت.

وی برعلاوۀ آنکه پروگرامهای اصلاحی را رویدست گرفته و در مدت کم جهت تطبیق قانون و آوردن نظم و دسپلین مؤفقیتهایی به دست آورده است. در عرصۀ علمی مجدانه تلاش دارد که از طریق تطبیق پلان، اهداف و ستراتیژی 10 ساله  کارهای علمی معیاری را به جامعۀ علمی و فرهنگی کشور تقدیم نماید. ارتقای ظرفیت دانشمندان اکادمی علوم، توسعۀ روابط با سایر نهادهای علمی در داخل و خارج کشور و ایجاد لابراتوارهای علوم طبیعی نیز در اولویت های کاری موصوف قرار دارد.

ثریا پوپل در فعالیت های اجتماعی؛ مانند حقوق بشر و حقوق زن سهم فعال داشته و در کنفرانسها، سیمینارها و ورکشاپ ها در سطح ملی و بین المللی اشتراک نموده است. برعلاوه وی عضویت لویه جرگۀ اضطراری (2002میلادی) و لویه جرگۀ مشورتی (2013میلادی) به منظور بررسی طرح موافقت نامۀ امنیتی و دفاعی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا را نیز داشت.

 

شماره تماس   
ایمیل آدرس