د علومو اکادمی عکسونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د علومو اکادمی عکسونه

تصاورسیمینار خوشحال خان ختک

     
     

 

سیمینار بررسی مسله کمبود آب در شهر های بزرگ افغانستان و راه های حل آن

سیمینار علمی - تحقیقی  بازتاب افغانستان در افکار علامه محمد اقبال لاهوری

 

سمینار علمی - تحقیقی " آزادی بیان از دیدگاه شریعت اسلامی "

 

 

 

سمینار علمی - تحقیقی " بدخشان در گستره فرهنگ و تاریخ‌ "

تجلیل از هشتم مارچ روز زن

افتتاح گالری اکادمی علوم

افتتاح موزیم اکادمی علوم

سمینار علمی - تحقیقی اکادمیسن آیت الله شیخ محمد آصف محسنی

صفحه بعدی