بیوگرافی معاون بخش علوم طبیعی

 

بیوگرافی معاون بخش علوم طبیعی – تخنیکی  اکادمی علوم افغانستان

محترم سرمحقق رحمت گل احمدی در سال 1340هجری شمسی در مرکز ولایت لغمان چشم به دنیا گشود. در سال 1347 شامل مکتب ابتدائیه  و در سال 1359 ازصنف دوازده لیسه روشان ولایت لغمان فارغ گردید. محترم رحمت گل احمدی بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور در سال 1360 شامل پوهنتون گردیده و در همین سال جهت کسب تحصیلات عالی از طرف وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون تکنالوژی کیمیاوی مسکو بنام مندلیف به کشور روسیه فدراتیف اعزام گردید. در سال 1366 از پوهنتون متذکره با اخذ دیپلوم عالی ماستری (انجنیر تخنالوگ) از رشته تکنالوژی کیمیاوی  و کودهای منرالی فارغ گردید. در سال 1368 بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل کادر علمی اکادمی علوم گردید، در سال 1369 به رتبه علمی محقق، در سال 1374 به رتبه علمی معاون سرمحقق و در سال 1386 به رتبه علمی سرمحقق ترفیع علمی نموده است.

محترم رحمت گل احمدی فیلوشیپ و کورسهای آموزشی روشهای تحقیقات علمی  ذیل را نیز تعقیب نموده است:

  • Fellowship for Research and Advanced Training (FRAT 2013) 01.06. 2013-31.12.2013 SDC SAARC in NISCAIR New Delhi Satsang Vihar-14 India.
  • International training program on Research Methods in Labour studies. February 08-26 2010 V.V. Giri National Institute Noida India

محترم سرمحقق رحمت گل احمدی در موقف های مختلف در اکادمی علوم بحیث آمر دیپارتمنت کیمیای غیرعضوی، آمر انستیتوت کیمیا، آمر دیپارتمنت کیمیای کالوئیدی، رئیس مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت  و منشی علمی مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت ایفای وظیفه نموده است. دارای 26 اثر علمی- تحقیقی میباشد، در تحریر آرتیکلهای دایرةالمعارف آریانا د جلد اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ، ششم و هفتم سهم فعال داشته  و به لسانهای ملی پشتو و دری، به لسانهای خارجی انگلیسی و روسی تسلط دارد. همچنان عضو کمیته تخنیکی اداره ملی ستندرد و کمیته ملی تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت محیط زیست نیز می باشد.