کتاب «نگاهی به جهان بینی علامه اقبال لاهوری» به زیور چاپ آراسته گردید

Ezatullah_admin
Sun, May 23 2021 1:44 PM
کتاب «نگاهی به جهان بینی علامه اقبال لاهوری» به زیور چاپ آراسته گردید

این اثر که توسط معاون سرمحقق برهان الدین نظامی عضو علمی مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان به رشته تحریر درآمده است، از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم جدیداً به چاپ رسیده است.

معرفی مختصر کتاب

از نگاه شکلی: این کتاب حاوی مقدمه، شش بخش، نتیجه، پیشنهاد و فهرست منابع می¬باشد.

از نگاه محتوایی: این اثر بازتاب¬گر طرز بینش علامه اقبال لاهوری، را جع به وضعیت گذشته، حال و آیندۀ جهان اسلام و ملل اسلامی می¬باشد. اقبال با در نظر داشت ظرفیت بلند علمی و تجربی و قریحۀ سرشار از شاعری، برخلاف بسا شعراء، شعر و شاعری را در خدمت بیداری و آگاهی امت اسلامی قرار داده، ضمن ارزش¬مند جلوه دادن فلسفۀ خودی و رموز بیخودی؛ کیان اسلامی را به گونۀ موشگافانه مورد تحقیق قرار داده، از حالت نامیمون و وضعیت ناهنجار آنها اظهار تأثر نموده، راه حل¬هایی را غرض برون¬رفت از بحران موجوده در قالب نظم بیان داشته است.

اقبال باورمند است که مسلمان حقیقتی است جهانی، از محدودۀ وطن، ملیت و حتی از چهار چوب زمان و مکان فرا تر است؛ مساحت زمانی او مساحت تاریخ اسلام و مساحت مکانی او مساحت جهان پهناور اسلام است.

خلاصۀ بینش علامه اقبال لاهوری را می¬توان ضمن این شعر وی بازتاب داد:

جوهر ما بامقامی بسته نیست باده¬ی تندش به جامی بسته نیست

هندی و چینی سفال جام ماست رومی و شامی گِل اندام ماست

قلب ما از هند و روم و شام نیست مرز و بوم ما به جز اسلام نیست

مسلم استی دل به اقلیمی مبند گم مشو اندر جهان چون و چند

می نگنجد مسلم اندر مرز و بوم در دل او یاوه گردد شام و روم

(رموز بیخودی)

علاقمندان گرامی می توانند محتویات صفحات اول این اثر را از لینک ذیل بدست آورند:

https://asa.gov.af/.../%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20...

یادداشت: اثر ياد شده را از ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم به قيمت مناسب بدست آورده می توانید.

شماره های تیلفون: 0708164740 / 0202201279

Latest news

Thu, May 12 2022 11:56 AM
Background image

Evaluation the soil pH of different Villages of Mihterlam capital of laghman province and ways to improve it

Assistant professor Khalil Rahman Barakzai Abstract Soil pH is an important factor for desirable crop productions. However, due to soil amendments it is changing and negatively. . .

Thu, Mar 31 2022 10:02 AM
Background image

Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period

Introducing Scientific Project of Assist Prof. Ali Ahmad Jafari 1- Title of Project: Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period 2- Duration of Research: Six years. . .

Sat, Mar 13 2021 10:16 AM
Background image

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar"

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar" 7/march/2021 Under the direction of the President of Islamic Republic of Afghanistan, the Academy of Sciences of. . .

BACK TO NEWS