اعلان پروسه لیلام ۷۱۲ قلم داغمه جات اکادمی علوم افغانستان

Ezatullah_admin
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریاست عمومی اکادمی علوم در نظردارد تا اجناس داغمه این اداره را به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ به لیلام بگذارد از تمامی اشخاص وحکمی که علاقمند خرید اجناس داغمه باشند خواهشمندیم تا در روز لیلام به ریاست اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نو ، کوچه شابوبوجان تشریف آورده در مزایده اشتراک نمایند ، قابل ذکر است که پول تضمین پانزده فیصد در شروع مزایده نقدآ اخذ میگردد .