ارزیابی کانکریت عبور دهنده نور(کانکریت شفاف)

Ezatullah_admin
Mon, Aug 01 2022 2:36 PM
 ارزیابی کانکریت عبور دهنده نور(کانکریت شفاف)

کابل – 10 اسد 1401

اکادمی علوم: معاون سرمحقق انجنیر محمد مرتضی "شیرزوی" آمر انستیتوت ساختمانی، مرکز ریاضی، فزیک و تخنیک، معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی اکادمی علوم افغانستان کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان « ارزیابی کانکریت عبور دهنده نور(کانکریت شفاف)» ارایه نمود.

موصوف داشته های کنفرانس علمی خویش را که بشکل پاور پاینت تنظیم نموده بود، با اشتراک کنندگان کنفرانس شریک ساخت.

در مقدمه این کنفرانس معرفی مختصر از کانکریت عبور دهنده نور صورت پذیرفت و هچنان در باره اهمیت، مبرمیت و هدف کانکریت شفاف روشنی انداخته شد. در ادامه خلاصه کنفرانس را چنین تشریح نمود. « کانکریت عبور دهنده نور (Litracon - Light Transmitting Concrete) یا لایتراکان امروزه به عنوان یک مواد ساختمانی جدید در مهندسی انجنیری ساختمان با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این مواد ترکیبی از فایبرهای نوری و ذرات کانکریت است و می ‌تواند به عنوان بلو‌ک‌ ها و یا تخته های (پنل) پیش ‌ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. فایبرها به خاطر اندازه کوچک شان با کانکریت مخلوط شده و ترکیبی از یک مواد دانه ‌بندی شده را تشکیل می‌ دهند. به این ترتیب نتیجه کار صرفا ترکیب دو مواد شیشه و کانکریت نیست، بلکه یک مواد جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کامل همسان است، به دست می ‌آید. و در خاتمه نتایج مشخص پیشکش و پیشنهاد های سازنده و موثر ارایه گردید.»

نتایج

تحقیق و تدبر در علوم ساینس ( مخلوقات خداوند) در حقیقت باعث دریافت جمال و کمال خداوند (ج) و در نهایت منجر به معرفت و شناخت درست از پرورگار می گردد چنانچه پیامیر (ص) می فرماید: من تفکر ساعة فی آلاء الله افضل من عبادت ستين سنة (الحديث)  ترجمه: يکساعت تفکر در مخلوقات خداوند بهتر است از شصت سال عبادت.

1- هرگاه از کانکریت شفاف به پیمانه وسیع در ساختمان سازی استفاده شود، نور طبیعی بیشتر داخل دفاتر و اطاقها شده که این منجر به کاهش مقدار برق و در نهایت باعث صرفه درهزینه پول برق می شود.

2-  لیتراکن (کانکریت شفاف) بهترین انواع عايق هاي حرارتي و صوتي متناسب با محیط زیست و عاری از آلودگی های می باشد.

3- کانکریت شفاف به عنوان مصالح سبز براي صرفه جويي در انرژی استفاده مي شود. چنانچه استفاده از نور طبيعی جهت کسب انرژی رايگان برای بدون آلودگی ها و گاز های گل خانه می باشد.

پیشنهاد ها

در بسیاری  از موارد استفاده از این تکنالوژی توجه اقتصادی و محیط زیستی دارد. منبع نوري که مي تواند نور مصنوعي (نور برقی) و يا نور طبيعي (نور خورشيد) باشد، وارد فيبر نوري شده و از اين طريق به محل مصرف منتقل مي شود. از همینرو استفاده این تکنالوژی در کشور ما  موثریت بسیاز زیاد را دارد که باید با آن توجه نمود.

Documents

پرزنتیشن سیمینار

Latest news

Thu, May 12 2022 11:56 AM
Background image

Evaluation the soil pH of different Villages of Mihterlam capital of laghman province and ways to improve it

Assistant professor Khalil Rahman Barakzai Abstract Soil pH is an important factor for desirable crop productions. However, due to soil amendments it is changing and negatively. . .

Thu, Mar 31 2022 10:02 AM
Background image

Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period

Introducing Scientific Project of Assist Prof. Ali Ahmad Jafari 1- Title of Project: Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period 2- Duration of Research: Six years. . .

Sat, Mar 13 2021 10:16 AM
Background image

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar"

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar" 7/march/2021 Under the direction of the President of Islamic Republic of Afghanistan, the Academy of Sciences of. . .

BACK TO NEWS