نشست کمیسیون علمی برگزار‌ کنندهٔ سیمینار «بررسی پرابلم های محیط زیستی در شهر کابل و راه های حل آن»

Ezatullah_admin
Sun, May 30 2021 2:11 PM
بررسی پرابلم های محیط زیستی در شهر کابل و راه های حل آن

۹ جوزا ۱۴۰۰

کابل: مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت، معاونیت علوم طبیعی– تخنیکی اکادمی علوم افغانستان در نظر دارد تا سیمینار علمی – تحقیقی را تحت عنوان «بررسی پرابلم های محیط زیستی در شهر کابل و راه حل های آن» برگزار نماید.

به همین منظور نشست کمیسیون علمی تحت ریاست معاون بخش علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم که تمام اعضای کمیسیون نیز در این نشست اشتراک ورزیده بودند، برگزار شد.

کمیسیون مؤظف ۱۹ عنوان مقالات را تحت غور و بررسی قرار دادند و در حصهٔ چگونگی برگزاری سیمینار و سایر موضوعات متعلق به سیمینار بحث ها صورت گرفت و تصامیم اتخاذ گردید.

Latest news

Thu, May 12 2022 11:56 AM
Background image

Evaluation the soil pH of different Villages of Mihterlam capital of laghman province and ways to improve it

Assistant professor Khalil Rahman Barakzai Abstract Soil pH is an important factor for desirable crop productions. However, due to soil amendments it is changing and negatively. . .

Thu, Mar 31 2022 10:02 AM
Background image

Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period

Introducing Scientific Project of Assist Prof. Ali Ahmad Jafari 1- Title of Project: Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period 2- Duration of Research: Six years. . .

Sat, Mar 13 2021 10:16 AM
Background image

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar"

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar" 7/march/2021 Under the direction of the President of Islamic Republic of Afghanistan, the Academy of Sciences of. . .

BACK TO NEWS