جلسه شورای علمی اکادمی علوم

Ezatullah_admin
Tue, Dec 22 2020 1:45 PM
جلسه شورای علمی اکادمی علوم

شورای علمی اکادمی علوم جلسه نوبتی خویش را به روز سه شنبه مورخ ۲ جدی سال ۱۳۹۹هـ.ش برگزار نمود.

در این جلسه برعلاوه بحث روی رساله های علمی- تحقیقی اعضای علمی بخش های مختلف اکادمی علوم، پلان های پروژه های جدید علمی- تحقیقی تایید و تصویب گردید .

در پایان این جلسه، بحث پیرامون موضوعات مختلف علمی و اداری نیز صورت گرفت.