جلسه کمیسیون برگزاری سمینار بین‌المللی جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی (رح) تحت ریاست محمدشاکر کارگر

Ezatullah_admin
Thu, Jun 03 2021 9:45 AM
جلسه کمیسیون برگزاری سمینار بین‌المللی جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی (رح) تحت ریاست محمدشاکر کارگر

جلسه کمیسیون برگزاری سمینار بین‌المللی جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی (رح) تحت ریاست محمدشاکر کارگر، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و با اشتراک سرمحقق دکتور عبدالظاهر شکیب رئیس عمومي اکادمی علوم، معاون سرمحقق برهان‌الله نیازی، معاون بخش علوم اسلامي اکادمی علوم، شوکت الله عابد رئیس دفتر اکادمی علوم، سید حمیدالله سادات و جمال‌ناصر اصولی، مشاوران ریاست عمومی دفتر در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه روی چگونگی برگزاری سیمینار متذکره بحث صورت گرفت و به مسولین وظیفه سپرده شده تا جهت برگزاری سیمینار بین المللی یادشده در یک هفته اینده برنامه های مربوطه را نهای کرده و پیشنهادات خویش را به مقام عالی ارسال نماید.

Latest news

Thu, May 12 2022 11:56 AM
Background image

Evaluation the soil pH of different Villages of Mihterlam capital of laghman province and ways to improve it

Assistant professor Khalil Rahman Barakzai Abstract Soil pH is an important factor for desirable crop productions. However, due to soil amendments it is changing and negatively. . .

Thu, Mar 31 2022 10:02 AM
Background image

Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period

Introducing Scientific Project of Assist Prof. Ali Ahmad Jafari 1- Title of Project: Study the position of Indian and Greek religion in Kushan period 2- Duration of Research: Six years. . .

Sat, Mar 13 2021 10:16 AM
Background image

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar"

Afghan Peace Obstacles and solutions "Scientific-Research Seminar" 7/march/2021 Under the direction of the President of Islamic Republic of Afghanistan, the Academy of Sciences of. . .

BACK TO NEWS