له کوشاني مسکوکاتو سره د یونانو – باختري دورې د مسکوکاتو څېړنه او پرتلنه

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵ - ۱۰:۰

د علمي – څېړنیزو پروژو د پېژندنې لړۍ:
د ترسره کولو موده: ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۸ څخه تر ۲۷/ ۶/ ۱۴۰۴ 

   دغه پروژه د لړلیک، سریزې، شپږو څپرکو چې لومړی څپرکی یې (د موضوع شالید)، دوهم څپرکی (د یونانو باختري دورې د مسکوکاتو څېړنه)، درېیم څپرکی (د کوشاني دورې د مسکوکاتو څېړنه)، څلورم څپرکی (د یونانو باختري په مسکوکاتو کې د ارباب الانواع رول)، پنځم څپرکی (د کوشانیانو په سکو کې د دینونو د ارباب الانواع رول او اهمیت) شپږم څپرکی (له یونانو باختري سره د کوشاني دورې د مسکوکاتو پرتلنه)، پایلې، وړاندیزونو او اخځلیکونو درلودونکې ده.

   سکه پېژندنه د لرغون پېژندنې یوه مهمه برخه ده چې د لرغوني تمدن، پادشاهانو او تاریخي او لرغونو بېلابېلو دورو د حاکمانو بیانوونکې ده او د یوه مهم، واقعي او سم سند په توګه موږ له تېر او لرغوني تاریخ څخه د پادشاهانو د تېر تاریخ په روښانولو کې مرسته کوي او د هغې په رڼا کې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې، ژبه، لیک دود، د پادشاهانو حاکمیت او د یوې تاریخي دورې نور مبهم او تیاره موضوعات روښانه کوي او د تېر تاریخ په لاره کې ستر خدمت ترسره کوي.