د هایدرونفروز د اپیدمیولوژي، لاملونو، اختلاطاتو او درملنې څېړنه

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ - ۱۰:۴۸

د علمي – څېړنیزو پروژو د پېژندنې لړۍ:

څېړونکی: څېړنوال ډاکتر میرویس (حقمل).

د ترسره کولو موده:  له ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ نېټې څخه تر ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ نېټې پورې

د ترسره کولو ځای: په هېواد کې د ننه.

موضوع: دا یوه Descriptive څېړنه ده؛ څېړنیز ارقام یې په Prospective او Retrospective شکلونو سره راټول شوي دي. دا علمي – څېړنیزه پروژه په پنځو څپرکو کې په پښتو ملي ژبه لیکل کېږي، داسې چې په لومړي څپرکي کې د موضوع شالید، په دویم څپرکي کې د موضوع په اړه عمومیات، په درېیم څپرکي کې د هایدرونفروزس د اپیدمیولوژي او لاملونو څېړنه او په څلورم څپرکي کې د هایدرونفروز د اختلاطاتو او درملنې څېړنه ځای پرځای شوې ده، په پنځم څپرکي کې د موضوع علمي – روغتیایي ارزښت، د څېرنې پایلو  او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شوی دی. په پای کې دا علمي – څېړنیزه پروژه د سرچینو او یوې ضمیمې لرونکې ده.

د دې علمي – څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره به د ناروغۍ په اړه د هېواد په سطحه اپیدمیولوژيک څېړنیز ارقام لاسته راشي، زمونږ په هیواد کې به د دې کلینیکي آفت اساسي او عمده لاملونه، د اختلاطاتو د مخنیوي لارې چارې او د درملنې اغېزناک میتودونه په ګوته شي. همدارنګه به د درملنې په هکله د نویو میتودونو دکارولو له کړنلارې، اغېزناکتوب، ګټو، زیانونو او اختلاطاتو څخه هر اړخیزه یادونه وشي.