بست هفتم دریور مدیریت عمومی ترانسپورت مربوط ریاست اداری

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۱۱:۱۰
بست هفتم دریور مدیریت عمومی ترانسپورت مربوط ریاست اداری

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

آمریت منابع بشری اکادمی علوم افغانستان بست های ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب طبق سیستم جدید رتب و معاشات به اعلان رقابتی میگذارد:

  1. بست هفتم دریور مدیریت عمومی ترانسپورت مربوط ریاست اداری

 علاقه مندان و اجد شرایط میتوانند از تاریخ 12/5/1400 الی 23/5/1400 فورم کاریابی را از مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری اکادمی علوم اخذ و بعد از خانه پری دقیق ضم ، کاپی تذکره و کاپی جواز رانندگی به شکل حضوری دوباره به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری اکادمی علوم واقع شهر نو سرک مسجد شاه بوبو جان تسلیم نمایند. 

         

Documents

لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies