پیام رئیس اکادمی علوم افغانستان

 

 

اکادمی علوم افغانستان، بر مبنای اسناد تقنینی و ماهیت کارکردی خویش، عالی‌ترین مرجع علمی- تحقیقی در کشور بوده و فعالیت‌های علمی- تحقیقی آن در راستای گسترش علوم و توسعه امور فرهنگی و اقتصادی افغانستان متمرکز است.

این نهاد از بدو تأسیس تا کنون دست‌‌آوردهای مهم علمی- تحقیقی داشته که در عرصه‌های ملی و بین المللی درخور توجه واقع گردیده است.

هیأت رهبری اکادمی علوم افغانستان، متعهد به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی معیاری بوده، نهادینه سازی و اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش‌های روشمند را در جامعه از مهمترین اصول کاری خویش می‌پندارد.

رهبری اکادمی علوم افغانستان، از پیشنهادات و انتقادات سازنده تمامی اندیشمندان و فرهنگیان کشور استقبال نموده و آماده است طرح‌های مفید اشخاص حقیقی و حکمی را، در راستای تطبیق اصلاحات و بهبود فعالیت‌های علمی این نهاد تطبیق و به منصۀ اجرا در آورد.

 

 

 

پیام قبلی ريیس اکادمی علوم افعانستان

<