کتابخانه عمومی اکادمی علوم

کتاب خانه اکادمی علوم

کتابخانه عمومی اکادمی علوم افغانستان که از ادغام انجمن ها و مؤسسات علمی تحقیقی به وجود آمده است، در حال حاضر یکی از کتابخانه های بزرگ علمی – پژوهشی در سطح کشور به شمار میرود.

در کتابخانه اکادمی علوم کتب و مجلات تمام علوم موجود میباشد و به چهار بخش تقسیم گردیده است که عبارت اند از:

نخست- بخش توزیع

دوم - بخش ریفرنس

سوم - بخش مجلات و جراید

چهارم - بخش نسخ خطی

در این کتابخانه کتاب ها به شکل منظم در الماری ها جابجا شده اند که کتب هر بخش از علوم در الماری های جداگانه تنظیم گردیده است و کار بالای دیجیتلایزیشن کتابخانه مذکور ادامه دارد.

کتابخانه جهت مطالعه دانشمندان یک فضای آرام دارد که هموطنان ما میتواند بخاطر تحقیقات و مطالعه از آن استفاده کنند.

ده ها استادان، علما، محققین و محصلین روزانه به این کتابخانه جهت تحقیق و مطالعه مراجعه میکنند و از آثار علمی و تحقیقی این کتابخانه استفاده مؤثر می نمایند.

این کتابخانه بزرگ و غنی جهت نهادینه شدن علم و فرهنگ در جامعه افغانی، در خدمت هموطنان ما قرار دارد!