گالری رسانه

د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړي څېړنوال محمد اصف احمدزي د څېړنپوه علمي رتبې ته د لوړاوي دفاعيه غونډه

فعالیت ها و دستاوردهای اکادمی علوم افغانستان در شش ماه گذشته

د افغانستان د علومو اکاډمي د تېرو شپږو میاشتو فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور

د افغانستان د مهاجرت ادبیات علمي -څېړنيز سیمینار

"د افغانستان د مهاجرت ادبیات" تر سرلیک لاندې علمي – څېړنیز سیمینار ترسره شو

افغانستان او سيمه ييز اتصال: فرصتونه او ننګونې تر سرليک لاندې علمي- څېړنيز سيمينار په ارګ کې ترسره شو

سیمینار تحت عنوان افغانستان و اتصال منطقه یی فرصت ها و چالش ها در ارګ دایر ګردید

د افغانستان د علومو اکاډمي د اتنوګرافي موزیم د اثارو معرفي

Introducing the Museum of Ethnography of the Afghanistan Science Academy

معرفی اثار موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم

گزارش ویدیویی دست آورد ها و فعالیت های سال ۱۴۰۰هـ. ش اکادمی علوم افغانستان

د افغانستان علومو اکاډمي کې د لوی مصلح ستر غازي کتاب مخکتنه وشوه

په افغانستان کې پایښت لرونکی پرمختګ؛ ستونزې او فرصتونه

انکشاف پایدار در افغانستان؛چالشها و فرصتها

د افغانستان علومو اکاډمي کې د ترجمې د مرکز پرانست غونډه ترسره شوه

له علومو اکاډمۍ څخه د یو شمېر استادانو د منفکۍ په اړه د ملي رادیو تلویزون وضاحتي راپور

Pagination