کنفرانس ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۸ - ۹:۳۶
Background image

وضعیت شهروندی و شهر نشینی در کابل

“کنفرانس علمی – تحقیقی “ (طی دو دهه اخیر) ابتدا روی مبرمیت موضوع، هدف و شیوهٔ تحقیق صحبت شد،‌ بعداً در رابطه به تاریخچه شهر کابل مختصراً نکات چند بیان گردید. متعاقباً تعریف های از فرهنگ و دستاورد های فرهنگی داده شد. شهر نیز به معرفی گرفته شد و تفکیک شهر با روستا واضح گردید.

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۱۲:۱۳
Background image

ارزیابی كاربرد دیوار برشی کانکریتی در صنعت ساختمان

«کنفرانس علمی- تحقیقی» اکادمی علوم: معاون سرمحقق انجنیر محمد مرتضی "شیرزوی" آمر انستیتوت ساختمانی، مرکز ریاضی، فزیک و تخنیک، معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی اکادمی علوم افغانستان کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان « ارزیابی كاربرد دیوار برشی کانکریتی در صنعت ساختمان » ارایه نمود.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۸ - ۱۱:۲۷
Background image

بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023

"کنفرانس علمی - تحقیقی" کنفرانس علمی - تحقیقی تحت عنوان " بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمرانستیتوت اقتصاد درریاست مرکز علوم اجتماعی ارایه گردید. درنخست، کنفرانس با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید وسپس روی عوامل عمده فقر اقتصادی درکشور به تفکیک شهری، روستایی و کوچی تمرکز صورت گرفت و موجودیت فقر وعدم انکشاف منحیث دو چالش عمده وموانع اساسی درتحقق رفاه اجتماعی در افغانستان به تحلیل گرفته شد. علاوتآ، دریافت های تحقیق برمبنای ارقام ارایه شده توسط اداره مرکزی احصائیه، نهاد های بین المللی و IPC نشان داد که میزان فقرغذایی حاد درافغانستان روبه افزایش ونگران کننده بوده با وصف اینکه کشور دارای منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی جوان و امنیت سراسری می باشد،

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۰ - ۱۵:۵۴
Background image

فاصله و چگونه‌گی کاربرد آن در زبان دری

معاون‌سرمحقق خادم‌احمد حقیقی عضو علمی انستیتوت زبان و ادبیات دری مرکز زبان‌ها و ادبیات اکادمی‌علوم امروز دوشنبه مورخ 20 قوس 1402 کنفرانس علمی - تحقیقی را زیر عنوان «فاصله و چگونه‌گی کاربرد آن در زبان دری» در دفتر معاونیت علوم بشری اکادمی در حضور دانشمندان و استادان بخش‌های مختلف، ارایه کرد.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۲:۹
Background image

بررسی سبک هنر معماری ستوپه توپ دره ولایت پروان

کنفرانس علمی معاون سرمحقق فرهاد احمدی تحت عنوان فوق در معاونیت علوم بشری در حضور معاون صاحب بخش علوم بشری سرمحقق داکتر محمد علم اسحق زی و عده از دانشمندان ارایه گردید.

یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۵ - ۱۰:۴۲
Background image

بررسی عوامل مؤثر بر همبستگی اجتماعی در افغانستان

"کنفرانس علمی – تحقیقی" کنفرانس علمی – تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر همبستگی اجتماعی در افغانستان» توسط معاون محقق نظر اعتمادی در آمریت انستیتوت فلسفه و جامعه‌شناسی اکادمی علوم افغانستان ارائه گردید. کنفرانس مذکور، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردیده و سپس آقای اعتمادی با بیان مقدمه کنفرانس توضیح داد که زندگی اجتماعی انسان در هر شكل و مرحله‌هایی از توسعه، با نوعی همبستگی اجتمـاعی همراه بوده است؛ به‌ويژه در مراحل اوليۀ حيات اجتماعی، پيوستگی و همكاری بين افراد بـه منظور مقابله با خطرهای محيط طبيعی، همبستگی اجتماعی را موجب می‌گرديـد؛ بنابراین، پايداری و استمرار حيات اجتماعی و فرهنگی يك جامعه در گرو همبستگی بين اجزا و عناصر سازندۀ ساختار اجتماعی آن جامعه است. جامعۀ افغانستان بعد از سپری کردن مراحل مختلف از ناآرامی‌ها، اختلافات، تشتت و نابسامانی‌ها، برای احیا و ترقی خود به انسجام و همبستگی اجتماعی ضرورت دارد. بناءً روشن شدن و آگاهی یافتن از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای همبستگی اجتماعی در افغانستان، یک امر مبرم و مهم به حساب می‌آید.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۱۱:۶
Background image

اهمیت و نقش آثار نمایشگاه گنجینۀ باختر در اشاعۀ فرهنگ افغانستان

“کنفرانس علمی_تحقیقی” کنفرانس علمی_تحقیقی (اهمیت و نقش آثار نمایشگاه گنجینۀ باختر در اشاعۀ فرهنگ افغانستان) توسط معاون سرمحقق فرهاد احمدی در معاونیت بخش علوم بشری اکادمی علوم افغانستان ارایه گردید.

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۲ - ۱۵:۱۳
Background image

رول زراعت عضوی در مصؤنیت غذایی

“کنفرانس علمی- تحقیقی “ عضو علمی مرکز علوم کیمیا، بیولوژی وزراعت محترم معاون سر محقق دکتور شاهدالله ساپی کنفرانس علمی- تحقیقی را تحت عنوان "رول زراعت عضوی در مصؤنیت غذایی" در حضور دانشمندان معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی ارایه نمود.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ - ۱۰:۴۹
Background image

بررسی تأثیرات تزریق بانکنوت های جدید بالای مارکیت های اقتصادی کشور

"کنفرانس علمی- تحقیقی" کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان " بررسی تأثیرات تزریق بانکنوت های جدید بالای مارکیت های اقتصادی کشور" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمر انستیتوت اقتصاد در دفتر ریاست مرکز علوم اجتماعی، ارایه گردید. کنفرانس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

Pagination