کنفرانس ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰ - ۱۲:۹
Background image

بررسی سبک هنر معماری ستوپه توپ دره ولایت پروان

کنفرانس علمی معاون سرمحقق فرهاد احمدی تحت عنوان فوق در معاونیت علوم بشری در حضور معاون صاحب بخش علوم بشری سرمحقق داکتر محمد علم اسحق زی و عده از دانشمندان ارایه گردید.

یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۵ - ۱۰:۴۲
Background image

بررسی عوامل مؤثر بر همبستگی اجتماعی در افغانستان

"کنفرانس علمی – تحقیقی" کنفرانس علمی – تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر همبستگی اجتماعی در افغانستان» توسط معاون محقق نظر اعتمادی در آمریت انستیتوت فلسفه و جامعه‌شناسی اکادمی علوم افغانستان ارائه گردید. کنفرانس مذکور، با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردیده و سپس آقای اعتمادی با بیان مقدمه کنفرانس توضیح داد که زندگی اجتماعی انسان در هر شكل و مرحله‌هایی از توسعه، با نوعی همبستگی اجتمـاعی همراه بوده است؛ به‌ويژه در مراحل اوليۀ حيات اجتماعی، پيوستگی و همكاری بين افراد بـه منظور مقابله با خطرهای محيط طبيعی، همبستگی اجتماعی را موجب می‌گرديـد؛ بنابراین، پايداری و استمرار حيات اجتماعی و فرهنگی يك جامعه در گرو همبستگی بين اجزا و عناصر سازندۀ ساختار اجتماعی آن جامعه است. جامعۀ افغانستان بعد از سپری کردن مراحل مختلف از ناآرامی‌ها، اختلافات، تشتت و نابسامانی‌ها، برای احیا و ترقی خود به انسجام و همبستگی اجتماعی ضرورت دارد. بناءً روشن شدن و آگاهی یافتن از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای همبستگی اجتماعی در افغانستان، یک امر مبرم و مهم به حساب می‌آید.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۱۱:۶
Background image

اهمیت و نقش آثار نمایشگاه گنجینۀ باختر در اشاعۀ فرهنگ افغانستان

“کنفرانس علمی_تحقیقی” کنفرانس علمی_تحقیقی (اهمیت و نقش آثار نمایشگاه گنجینۀ باختر در اشاعۀ فرهنگ افغانستان) توسط معاون سرمحقق فرهاد احمدی در معاونیت بخش علوم بشری اکادمی علوم افغانستان ارایه گردید.

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۲ - ۱۵:۱۳
Background image

رول زراعت عضوی در مصؤنیت غذایی

“کنفرانس علمی- تحقیقی “ عضو علمی مرکز علوم کیمیا، بیولوژی وزراعت محترم معاون سر محقق دکتور شاهدالله ساپی کنفرانس علمی- تحقیقی را تحت عنوان "رول زراعت عضوی در مصؤنیت غذایی" در حضور دانشمندان معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی ارایه نمود.

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ - ۱۰:۴۹
Background image

بررسی تأثیرات تزریق بانکنوت های جدید بالای مارکیت های اقتصادی کشور

"کنفرانس علمی- تحقیقی" کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان " بررسی تأثیرات تزریق بانکنوت های جدید بالای مارکیت های اقتصادی کشور" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمر انستیتوت اقتصاد در دفتر ریاست مرکز علوم اجتماعی، ارایه گردید. کنفرانس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۴ - ۱۱:۲۳
Background image

نقش استعمار قدیم ونوین در ایجاد ورشد بهایت

“کنفرانس علمی- تحقیقی” ارایه کننده: څیړنوال دکتور نورالله کوثر موضوع : استعمار قدیم و‌جدید همواره در ایجاد فرقه ها و انحراف افراد جوامع اسلامی و اختلاف میان آنها نقش بسزایی دارد که از آنجمله میتوان بهایت را نمونه بارز این نقش خواند زیرا فرقه ضاله و منحرف از حق بهائیه به همکاری واشاره استعمار به میان آمده وامروزه در جوامع بشری دعوت خویش را بطور خفیه وعلنی دعوت میکنند.

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰ - ۱۰:۲۱
Background image

بررسی تاثیر پذیری سنایی از اندیشه های کلامی اشعری در حدیقه الحقیقه

«کنفرانسی علمی - تحقیقی» تحت عنوان"بررسی تاثیر پذیری سنایی از اندیشه های کلامی اشعری در حدیقه الحقیه" توسط معاون سرمحقق برهان الدین نظامی در مقر معاونیت علوم بشری در حضور داشت دانشمندان و اهل دانش و تخصص ارایه گردید.

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۱ - ۱۴:۵۴
Background image

تاثیرکمک های خارجی بر رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای 2002-2020

"کنفرانس علمی -تحقیقی" الیوم مورخ 21.06.1401، کنفرانس علمی -تحقیقی توسط معاون سرمحقق داکتر محمد حکیم حیدر، آمرانستیتوت اقتصاد، مرکزعلوم اجتماعی، تحت عنوان " تاثیرکمک های خارجی بر رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای 2002-2020 "، درمعاونیت محترم علوم بشری اکادمی علوم درمحضر دانشمندان دایرگردید.

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۰:۵۴
Background image

سیرِ تاریخی و حدت الوجود و وجوه تمایز آن با وحدت الشهود

کنفرانس علمی - تحقیقی الیوم مؤرخ 2/ 6/ 1401هـ خ دانشمندی محترم معاون سرمحقق برهان الدین نظامی کنفرانس “علمی - تحقیقی “ خویش را تحت عنوان«سیرِ تاریخی و حدت الوجود و وجوه تمایز آن با وحدت الشهود» درمحضر دانشمندان و اهل تخصص در معاونیت بخش علوم بشری اکادمی علوم افغانستان ارایه نمودند.

Pagination