پروژه های علمینمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۸ - ۱۰:۳۹
Background image

روابط پاکستان با امریکا؛ تاثیرات آن بر اوضاع سیاسی و اقتصادي افغانستان و منطقه (۱۹۴۷ ـ ۱۹۹۱م).

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: ۱ـ اجراء کننده: محقق جلال الدین نجیم ۲ـ مدت اجراء: از ( ۲۹/۸/۱۳۹۸ الی ۲۸/۸/۱۴۰۳ هـ ش). ۳ـ هدف تحقیق: بررسی چګونګی روابط پاکستان با امریکا و واضح نمودن تاثیرات آن بر افغانستان هدف این تحقیق می باشد. ۴ـ مبرمیت تحقیق: اینکه ازیک سو روابط افغانستان با پاکستان در دوران جنګ سرد تیره بود، از سوی دیګر هنګام این جنګ امریکا با پاکستان روابط خوب داشت و در اواخر این جنګ یکجا با پاکستان در باره تحولات افغانستان موقف مشترک را به پیش می برد، بناء بررسی روابط این دو کشور و واضح نمودن تاثیرات آن بالای افغانستان موضوع مهم و دارای مبرمیت است.

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۷ - ۱۰:۵۸
Background image

روابط پاکستان با ایالات متحده امريکا: تأثیر آن بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه و افغانستان (۱۹۹۱- ۲۰۱۶م.)

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: اجراء کننده: محقق عبدالصبور مبارز مدت اجراء: از ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ تا ۲۵/۱۰/۱۴۰۳ هدف تحقيق: تحقیق مذکور به هدف بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده امریکا و پاکستان و تبیین تآثیرات آن بر منطقه و افغانستان نگاشته خواهد شد. مبرميت تحقیق: ایالات متحده روابط دیرینه و نزدیک با پاکستان داشته و با توجه به این‎که پاکستان همسایه افغانستان است بناءً روابط دوجانبه میان دو کشور از اهمیت برخوردار می باشد. به این ترتیب مطالعه اثرات بوجود آمده از مناسبات ایالات متحده امریکا با پاکستان بالای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان مهم بوده و نیاز به بررسی آن دیده می شود.

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۵ - ۹:۴۲
Background image

بررسی و مقایسه مسکوکات دوره یونانو – باختری با مسکوکات کوشانی

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: مدت اجراء: ۲۷/۶/۱۳۹۸ الی ۲۷/۶/۱۴۰۴ پروژه مذکور دارای فهرست مطالب، مقدمه،¬¬ شش فصل بوده که فصل اول آن(مروری بر پیشینه موضوع)، فصل دوم (بررسی مسکوکات دوره یونانو باختری)، فصل سوم (بررسی مسکوکات دوره کوشانی)، فصل چهارم (نقش ارباب الانواع در مسکوکات یونانو باختری)، فصل پنجم (نقش و اهمیت ارباب الانواع ادیان در سکه های کوشانی ها)، فصل ششم (مقایسه مسکوکات دوره کوشانی با یونانو باختری)، نتیجه، پیشنهادها و مآخذ می باشد.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۳ - ۱۰:۳۰
Background image

د ګـوَري ژبې مورفولوژي

اجراء کننده: محقق شریف الله سانېن عضو علمی انستیتوت زبانها و ادبیات اقوام برادر مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم مدت اجراء: این پروژه علمی- تحقیقی از تاریخ ۹ / ۵ / ۱۳۹۹ الی ۹ / ۵ / ۱۴۰۴ تکمیل می شود. هدف و مبرمیت این پروژه علمی- تحقیقی از روی ارزش و اهمیت اش آشکار است؛ زیرا زبان ګوَري از جمله زبانهای قدیمي و تاریخي کشور بوده، که علاوه از افغانستان در پشتونخوا هم به هزارها ګوینده دارد. اینکه ګرامر هر زبان بخش بزرګی بنیادی آن زبان محسوب می شود و در انکشاف و غنامندی آن زبان سهم ارزنده یی دارد، بناءً هدف این پروژه هم این است، که از یک سو بخش دوم ګرامر(مورفولوژي) این زبان تکمیل می ګردد و از جانب دیګر خدمتی باشد برای اهل این زبان و دیګر پژوهنده ګان. به همین ترتیب مبرمیت این پروژه در این است، که در بارۂ ګرامر این زبان تا اکنون کار اندکی صورت ګرفته است، که برای آن کفایت نمی کند و اینکه بخش مورفولوژی برای زبان حیثیت اساس دارد، با در نظرداشت این مطلب در زبان ګوَری به این عنوان کدام کار علمی ويژه یی صورت نګرفته است، پس تکمیل نمودن پروژه علمي- تحقیقی، تحقیق تحت این عنوان خاص کار ضروری، لازمی و مبرم است، که خوشبختانه زیر کار است. این پروژه علمی- تحقیقی که دارای چهار فصل بوده، بالای موضوعات ذیل تحقیق و پژوهش صورت خواهد ګرفت: فصل اول: در این فصل بر اساس معیارها و اصول تحقیق علمی راجع به پس منظر موضوع تحقیق صورت خواهد ګرفت و آن تعداد آثاریکه قبل از این در بارۂ این موضوع کم و بیش یاد آوری کرده اند، به صورت نقد ګونه یاد آوری خواهد شد.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۶ - ۱۱:۳۵
Background image

بررسی ویژه گی های هنر معماری و مهندسی آبدات عصر اسلامی در ولایات شمال افغانستان

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: بررسی ویژه گی های هنر معماری و مهندسی آبدات عصر اسلامی در ولایات شمال افغانستان اجراء کننده:

یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۴ - ۱۱:۴۲
Background image

نقش رسانه ها در افزایش و کاهش جرایم در افغانستان

در عصر حاضر به میان آمدن رسانه ها و وسایل پیشرفتۀ ارتباطات عامه جهان را به دهکده ای کوچک مبدل ساخته به خصوص درین دو دهۀ اخیر در افغانستان به شکل بی سابقه با افزایش و انکشاف وسایل ارتباطات عامه با عنوان نمودن آزادی بیان در کنار تأثیرات عالی و دست آوردهای مثبت باب جدید جرایم را نیز افتتاح نمود. از هرچه بیشتر ضرورت شناخت جرایم رسانه یی و وضع مجازات متناسب به این جرایم به میان آمد که بعضی از مواد قانون رسانه های همگانی و کود جزای افغانستان را اثبات خوب آن محسوب کرده می توانیم.

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۱ - ۱۰:۲۴
Background image

بررسی جایگاه ادیان هندی و یونانی در دوره کوشانی

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: - عنوان پروژه بررسی جایگاه ادیان هندی و یونانی در دوره کوشانی تعداد فصول: ۵ 2- مدت اجرأ شش سال (۱۶/۶/۱۳۹۹ الی ۱۶/۶/۱۴۰۵) 3- هدف تحقیق تا کنون پیرامون این پروژه تحقیق صورت نگرفته و یک موضوع تازه و بکر می باشد. 4- مبرمیت پروژه در عصر امپراتوری مقتدر کوشانی ها روابط تنگاتنگ فرهنگی و عقیدتی وجود داشت که از جمله ادیان هندی و ارباب الانواع یونانی بیشتر از همه در عقاید باشنده گان و تبار کوشانی ها نفوذ یافته بود و حتی تا قرون ۷ تا ۸ میلادی این عقاید توام با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ادامه داشت. اگر از نظر فلسفی فرهنگ و هنر دوره کوشانی مطالعه گردد، دیده می شود که منشا اصلی محیط فرهنگی دوره کوشانی وابسته به عقاید هندوییزم، بودیزم و ارباب الانواع یونانی می باشد- که در لابلای آن اصالت فرهنگی آریانای باستان را می توان ثابت ساخت. بنا تحقیق و بررسی این موضوع یکی از نیاز های مبرم تاریخی و فرهنگی کشور ما محسوب می گردد.

شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ - ۱۰:۷
Background image

بررسی سروی وکاوشهای اخیر باستانشناسی در افغانستان ( 1381- 1398)

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: بررسی سروی وکاوشهای اخیر باستانشناسی در افغانستان ( 1381- 1398) 1. اجراء کننده: سرمحقق کتاب خان فیضی 2. مدت اجرأ:دوسال( 11/6/1398 الی 11/6/ 1400) 3. هدف تحقیق : تا کنون پیرامون این پروژه تحقیق صورت نگرفته ویک موضوع تازه وبکر می باشد. 4. مبرمیت پروژه:با تحریر این پروژه علمی – تحقیقی در قسمت شناخت ساحات کشف شده جدید باستانی کشور بوده و ویژه گی های فرهنگی و هنری آن ها در تحقیقات باستانشناسی از اهمیت و مبرمیت خاصی برخور دار می باشد.

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳ - ۱۳:۴
Background image

بررسی مقایسوی ساحات باستانی مندیگک با تمدن هرپه و موهنجودارو

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: عنوان پروژه: بررسی مقایسوی ساحات باستانی مندیگک با تمدن هرپه و موهنجودارو اجراء کننده: معاون سرمحقق فرهاد احمدی مدت اجراء : ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹ الی ۱۰ / ۴ / ۱۴۰۱ مباحث این پروژه موضوع ضرورت بررسی مقایسوی ساحات باستانی مندیگک، تمدن هرپه و موهنجودارودر مطالعات و پژوهش های باستانشناسی در قسمت شناخت تمدن قبل التاریخ از اهمیت و مبرمیت خاص برخوردار می باشد. این پروژه برمبنای مفردات منظور شده و ایجادیات نحوه پژوهش متشکل است از:

Pagination