گالری رسانه

د ماشومانو لپاره د لسو چاپ شويو اثارو مخکتنه وشوه

جلسه با پرسونل اداری اکادمی علوم برگزار گردید

اگزارش اکادمی علوم افغانستان، در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت مورخ

اگزارش اکادمی علوم افغانستان، در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت مورخ

Report of the Academy of Sciences of Afghanistan, in the Government Accountability Program to the Historian Nation

د سوات پښتو ادب او ثقافت اثر په اړه د ملي ټلويزيون جوړ کړی راپور

ارزش ها و ویژگی های قانون اساسی افغانستان

جلسه شورای علمی اکادمی علوم

روگشایی کتاب «اوزان شعر در اشعار شاعران معاصر فارسی دری»

د پښتو لهجوي قاموس د اته ټوکونو په اړه د ملي ټلويزيون يو لنډ راپور

نمایشگاه آثار موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی

د افغانستان د اتنوګرافي ميوزيم په اړه د زاويه ميډيا جوړ کړی ريپورټ

په هیواد کې له اقلیمی بدلونونو سره د تطابق څرنګوالی او د زیانونو کمښت یې

په هیواد کې له اقلیمی بدلونونو سره د تطابق څرنګوالی او د زیانونو کمښت یې

ورکشاپ «آگاهی از قانون اساسی» برگزار گردید

مدیریت آب‌های افغانستان و دیپلوماسی منطقه‌یی آب

Pagination