پروژه های علمینمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۶ - ۹:۵۹
Background image

نواقض ایمان و پیامدهای ناگوار آن

"دفاع ‍پروژه علمی - تحقیقی" مؤرخ 7/12/1443هـ- ق- مطابق 15/4/ 1401هـ- ش ساعت10 قبل از ظهر معاون سرمحقق محمد کبیر«مشفق» از رسالۀ علمی- تحقیقی خویش تحت عنوان «نواقض ایمان و پیامدهای ناگوار آن» در مقر معاونیت بخش علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان موفقانه دفاع نمود.

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ۱۱:۳۹
Background image

تحقیق درمورد اپیدیمولوژی و اختلاطات تضیق و عدم کفایه دسامات قلبی

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی: نام محقق: معاون سرمحقق داکتر عبدالرحیم وردک عضو علمی مرکزعلوم طب محل اجراء: در داخل کشور مدت اجراء: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸ – ۱۳ / ۱۱ / ۱۴۰۴ پروژه متذکره در چهار فصل تحریر میگردد، در فصل اول پس منظر موضوع، در فصل دوم بخش علمی تضیق و عدم کفایه دسامات قلبی توضیح میگردد که دراین قسمت از ماخذ جدید معتبر بین المللی، منابع انترنیتی و لیتراتور ها استفاده خواهد شد، در فصل سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب اپیدمیولوژی، عوامل عمده، اختلاطات، ارزشت علمی – صحی، نتایج بدست آمده، پیشنهادات و ضمایم موضوع فوالذکر تحریر میگردد.

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۹ - ۱۲:۱
Background image

بررسی روابط فدراتیف روسیه و تاجکستان (۱۹۹۱-۲۰۱۹ز.کال)

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی: ۱- اجراء کننده: سرمحقق عبدالرحیم بختانی. ۲- مدت اجرای تحقیق : از تاریخ ۸/ ۶ / ۱۳۹۹ الی ۸ / ۶ / ۱۴۰۱. ۳- هدف تحقیق: هدف تحقیق این پروژه بررسی روابط سیاسي، اقتصادي، فرهنګی و نظامی فدراتیف روسیه و تاجکستان است. ۴- مبرمیت پروژه: فدراتیف روسیه در مقایسه با کشور های آسیای مرکزی با تاجکستان روابط خوب و نزدیک دارد. تاجکستان کشور همسایه افغانستان است و روابط عمیق همه جانبه با روسیه دارد، بنا ضرورت است تا این روابط مورد بررسی قرار ګیرد.

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶ - ۱۰:۳۳
Background image

وضعیت زون های اقلیمی کوهستانی و الپاین تُندرا در افغانستان

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی: اجراء کننده : معاون سرمحقق عبدالوهاب همدرد عضو علمی مرکز علوم زمین مدت اجراء این پروژه : ۲۳/۷/۱۳۹۹ الی ۲۳/۷/۱۴۰۵ این پروژه متشکل از شش فصل می باشد که هدف اساسی آن بالای موضوعات مهم اقلیمی منجمله هدف و مبرمیت آن بهره برداری از شرایط اقلیمی با توجه به مساعد و عدم مساعد بودن محیط، ارزیابی شرایط خطرساز و طرح پلان های مناسب به منظور کاهش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی از اهداف کار این تحقیق می باشد همچنان بررسی اوضاع اقلیمی مناطق کوهستانی و الپاین تندرا و پی بردن به تغییراتی که در میزان درجۀ حرارت، رطوبت ، بارنده گی ووزش باد در طول ماه، فصل، سال و یک دورۀ اقلیمی به بار می آورد و تاثیرات آن بالای شرایط حیاتی منطقه از مبریت موضوع تحقیق می باشد.

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۱۳:۵۳
Background image

نظریه تکفیر و‍ پیامد های ناگوار آن درامت اسلامی

"دفاع ‍پروژه علمی - تحقیقی" محترم معاون سرمحقق خواجه ذاکر صدیقی عضو علمی مرکز عقیده وثقافت از ‍پروژه علمی تحقیقی خویش تحت عنوان (نظریه تکفیر و‍ پیامد های ناگوار آن درامت اسلامی) به تاریخ۱۲/1۱/1443 مطابق  ۲۱/3/1401 روز شنبه ساعت 10 قبل از ظهر درمعاونیت علوم اسلامی دفاع نمود. که درمقدمه، مبرمیت، ضرورت، سوالات تحقیق وهدف تحقیق ارایه گردید.

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۱۰:۲۰
Background image

بررسی تطبیقی سیاست های خارجی چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و پیامدهای آن برای منطقه (۱۹۹۱ – ۲۰۲۰ م)

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: هدف: هدف این پروژه علمی – تحقیقی بررسی مقایسه¬یی سیاست های خارجی چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و همچنین تأثیرات آن بر منطقه و افغانستان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۱۰:۵۵
Background image

اپیدمیولوژی، تظاهرات سریری و تداوی تدور سیگموئید

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: - مدت اجراء: از 23/2/1393 الی 23/2/1399 بود، اما نسبت برخی عوامل به تعویق افتید و تمدید اخذ گردید. - نام محقق: ( دوکتور محمد حسن ساعی)، رشته ( جراحی عمومی )، رتبۀ علمی (معاون سرمحقق). - چگونگی اکمال موضوع علمی- تحقیقی:به طور انفرادی اجرا می ګردد. تدور سیگموئید یک واقعۀ عاجل تهدید کنندۀ حیات است که ایجاب مداخلۀ جراحی مقدم را می کند و در آن، کولون سیگموئید به دور خود و میزوی آن تدور نموده و سبب یک انسداد لوپ بسته (closed-loop obstruction) می گردد که، اگر بدون تداوی گذاشته شود، زیادتر سبب اختلاطات تهدید کننده، مانند اسکیمی، گانگرین و تثقب امعا و همچنان سبب سپسس و مرگ می گردد.

شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۴ - ۱۴:۲۴
Background image

بررسی، تحلیل و ارزیابی خشکسالی حوزه های آبی آمو، شمال و هریرود – مرغاب

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی : نویسنده: معاون سرمحقق رفیع الله نصرتی مدت جرا: 3 / 6 / 1399 الی 3 / 6 / 1405 این پروژه علمی – تحقیقی که قرار است طی مدت معینه توسط معاون سرمحقق رفیع الله نصرتی آمر انستیتوت هایدرومیتیورولوژی مرکز علوم زمین به پایۀ اکمال برسد، محتوی شش فصل می باشد. طوریکه همه میدانند و تاریخ گواه بر آن است، افغانستان طی سالهای متمادی خشکسالی های متعددی را تجربه نموده و از آن شدیدا متاثر شده و کنون ( سال 2021 م. ) نیز در جریان خشکسالی شدید و کم سابقه قرار دارد. به همین لحاظ قرار است بالای این موضوع تحقیق صورت گیرد. هدف این تحقیق، بررسی خشکسالی یک دورۀ اقلیمی ( 10 الی 50 سال ) و دریافت شدت و تحلیل تأثیرات آن با استفاده از شاخص های مروج خشکسالی در جهان، پیدا نمودن گرایش بارنده گی و درجۀ حرارت و تحلیل اثرات واردۀ ‌خشکسالی بر بخش های حیاتی حوزه های آبی فوق الذکر است.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۰ - ۹:۱۹
Background image

تحقیق در مورد واقعات، اسباب، تشخیص و تداوی شاک کاردیوجنیک

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: محقق: معاون سرمحقق دوکتور ضیاءالرحمن حقمل استاد رهنما: پوهاند حیات الله حیات مکان تحقیق: اکادمي علوم افغانستان و شفاخانه های معتبر کشور. تاریخ تحقیق: از۳۰/ ۲ / ۱۳۹۷ ه ش الی۳۰ / ۲ / ۱۴۰۳ ه ش.

Pagination