دفاع پروژهنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۰:۳۲
Background image

محفل دفاعیه پروژه علمی - تحقیقی: «بررسی جغرافیای طبیعی مناطق خشک افغانستان»

محقق مریم سادات عضو علمی مرکز علوم زمین، معاونیت علوم طبیعی - تخنیکی اکادمی علوم افغانستان، از پروژه علمی- تحقیقی خویش تحت عنوان (بررسی جغرافیای طبیعی مناطق خشک افغانستان) به تاریخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۹ هـ.ش روز چهارشنبه دفاع نمود. سادات در باره موضوع فوق چنین گفت؛ خشک یک اصطلاح جغرافیایی بوده و به مناطقی که کمتر از 500میلی متر بارندگی سالانه داشته باشد، گفته میشود. خشکی از مهمترین خصوصیات اقلیم افغانستان است که در ساحات مختلف هم از نگاه اوصاف محیطی و هم از نگاه خصوصیات اقلیمی با ابعاد متفاوت قابل مشاهده است. ابعاد مطالعه مناطق خشک زیاد بوده و از طریق علوم مختلف مانند هایدوروگرافی، جیوموروفولوجی، هایدروجیوموروفولوجی، فزیک خاک، زمین شناسی، بیولوجی و دیگر رشته ها میتوان این مناطق را مطالعه کرد اما بعد مطالعه این پژوهش، اقلیم شناسی بوده است.

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۸ - ۱۰:۱۳
Background image

بررسی و تحلیل اوضاع جغرافیایی زون شمال غرب افغانستان «پروژه علمی – تحقیقی»

پروژه علمی – تحقیقی تحت عنوان: «بررسی و تحلیل اوضاع جغرافیایی زون شمال غرب افغانستان» که به اساس پلان دورنمایی مرکز علوم زمین معاونیت بخش علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم توسط محترم محقق محمد نذیر «حیران» عضو علمی دیپارتمنت جغرافیای طبیعی مرکز علوم زمین تحت تحقیق قرار داشت، بعد از تکمیل و اخذ تقاریظ مثبت توسط متخصصین رشته، مؤرخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۸ در محضر کمیسیون مؤظف، ارائه و از آن دفاع به عمل آمد.