پروژه های علمینمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ - ۱۰:۵۳
Background image

تحقیق اپیدمیولوژي، عوامل، اختلاطات و تداوی هایدرونفروزس

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی : محقق: معاون سرمحقق داکتر میرویس (حقمل). مدت اجرا: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ الی تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ محل اجرا: در داخل کشور. موضوع: یک تحقیق تشریحی بوده که ارقام تحقیقی آن به شکل Prospective و Retrospective جمع آوری شده است. این پروژه علمی- تحقیقی در پنج فصل به لسان ملی پشتو تحریر میګردد، طوریکه در فصل اول پس منظر موضوع، در فصل دوم عمومیات در مورد موضوع، در فصل سوم تحقیق درمورد اپیدمیولوژی و عوامل هایدرونفروزس و در فصل چهارم تحقیق در مورد اختلاطات و تداوی هایدرونفروزس جابه جا ګردیده، در فصل پنجم به ارزش علمی- صحی موضوع، نتایج و پیشنهادات جا داده شده است. این پروژه علمی- تحقیقی دارای مآخذ و یک ضمیمه میباشد.

شنبه ۱۴۰۱/۵/۱ - ۱۱:۳
Background image

تحقیق پیرامون خصوصیات مرمرهای سیاه رنگ گزک

سلسله معرفی پروژه های علمی - تحقیقی : هدف، مبرمیت، میتودها و نتایج متوقعۀ تحقیق: مرمر یکی از مهمترین احجار ساختمانی و تزئیناتی با کاربرد وسیع است. مرمرهای سیاه رنگ گزک از نگاه مرغوبیت و فاصلۀ نزدیک به شهر کابل منحیث احجار ساختمانی و تزئینی از اهمیت خاص برخوردار است. با توجه به نقش مرمرها در باز سازی کشور به مرمرهای مذکور نیاز مبرم می باشد، به این لحاظ بررسی و مطالعۀ خصوصیات جیولوجیکی و فزیکی – میخانیکی مرمرهای متذکره از هدف این تحقیق است. در این تحقیق از میتودهای متعدد کتابخانه ای، ساحوی و لابراتواری استفاده می گردد. از تحقیق مورد نظر نتایج متوقعۀ ذیل بدست خواهد آمد:

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۶ - ۹:۵۹
Background image

نواقض ایمان و پیامدهای ناگوار آن

"دفاع ‍پروژه علمی - تحقیقی" مؤرخ 7/12/1443هـ- ق- مطابق 15/4/ 1401هـ- ش ساعت10 قبل از ظهر معاون سرمحقق محمد کبیر«مشفق» از رسالۀ علمی- تحقیقی خویش تحت عنوان «نواقض ایمان و پیامدهای ناگوار آن» در مقر معاونیت بخش علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان موفقانه دفاع نمود.

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ۱۱:۳۹
Background image

تحقیق درمورد اپیدیمولوژی و اختلاطات تضیق و عدم کفایه دسامات قلبی

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی: نام محقق: معاون سرمحقق داکتر عبدالرحیم وردک عضو علمی مرکزعلوم طب محل اجراء: در داخل کشور مدت اجراء: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸ – ۱۳ / ۱۱ / ۱۴۰۴ پروژه متذکره در چهار فصل تحریر میگردد، در فصل اول پس منظر موضوع، در فصل دوم بخش علمی تضیق و عدم کفایه دسامات قلبی توضیح میگردد که دراین قسمت از ماخذ جدید معتبر بین المللی، منابع انترنیتی و لیتراتور ها استفاده خواهد شد، در فصل سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب اپیدمیولوژی، عوامل عمده، اختلاطات، ارزشت علمی – صحی، نتایج بدست آمده، پیشنهادات و ضمایم موضوع فوالذکر تحریر میگردد.

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۹ - ۱۲:۱
Background image

بررسی روابط فدراتیف روسیه و تاجکستان (۱۹۹۱-۲۰۱۹ز.کال)

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی: ۱- اجراء کننده: سرمحقق عبدالرحیم بختانی. ۲- مدت اجرای تحقیق : از تاریخ ۸/ ۶ / ۱۳۹۹ الی ۸ / ۶ / ۱۴۰۱. ۳- هدف تحقیق: هدف تحقیق این پروژه بررسی روابط سیاسي، اقتصادي، فرهنګی و نظامی فدراتیف روسیه و تاجکستان است. ۴- مبرمیت پروژه: فدراتیف روسیه در مقایسه با کشور های آسیای مرکزی با تاجکستان روابط خوب و نزدیک دارد. تاجکستان کشور همسایه افغانستان است و روابط عمیق همه جانبه با روسیه دارد، بنا ضرورت است تا این روابط مورد بررسی قرار ګیرد.

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶ - ۱۰:۳۳
Background image

وضعیت زون های اقلیمی کوهستانی و الپاین تُندرا در افغانستان

سلسله معرفی پروژۀعلمی – تحقیقی: اجراء کننده : معاون سرمحقق عبدالوهاب همدرد عضو علمی مرکز علوم زمین مدت اجراء این پروژه : ۲۳/۷/۱۳۹۹ الی ۲۳/۷/۱۴۰۵ این پروژه متشکل از شش فصل می باشد که هدف اساسی آن بالای موضوعات مهم اقلیمی منجمله هدف و مبرمیت آن بهره برداری از شرایط اقلیمی با توجه به مساعد و عدم مساعد بودن محیط، ارزیابی شرایط خطرساز و طرح پلان های مناسب به منظور کاهش خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی از اهداف کار این تحقیق می باشد همچنان بررسی اوضاع اقلیمی مناطق کوهستانی و الپاین تندرا و پی بردن به تغییراتی که در میزان درجۀ حرارت، رطوبت ، بارنده گی ووزش باد در طول ماه، فصل، سال و یک دورۀ اقلیمی به بار می آورد و تاثیرات آن بالای شرایط حیاتی منطقه از مبریت موضوع تحقیق می باشد.

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۱۳:۵۳
Background image

نظریه تکفیر و‍ پیامد های ناگوار آن درامت اسلامی

"دفاع ‍پروژه علمی - تحقیقی" محترم معاون سرمحقق خواجه ذاکر صدیقی عضو علمی مرکز عقیده وثقافت از ‍پروژه علمی تحقیقی خویش تحت عنوان (نظریه تکفیر و‍ پیامد های ناگوار آن درامت اسلامی) به تاریخ۱۲/1۱/1443 مطابق  ۲۱/3/1401 روز شنبه ساعت 10 قبل از ظهر درمعاونیت علوم اسلامی دفاع نمود. که درمقدمه، مبرمیت، ضرورت، سوالات تحقیق وهدف تحقیق ارایه گردید.

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۱۰:۲۰
Background image

بررسی تطبیقی سیاست های خارجی چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و پیامدهای آن برای منطقه (۱۹۹۱ – ۲۰۲۰ م)

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: هدف: هدف این پروژه علمی – تحقیقی بررسی مقایسه¬یی سیاست های خارجی چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و همچنین تأثیرات آن بر منطقه و افغانستان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ۱۰:۵۵
Background image

اپیدمیولوژی، تظاهرات سریری و تداوی تدور سیگموئید

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی: - مدت اجراء: از 23/2/1393 الی 23/2/1399 بود، اما نسبت برخی عوامل به تعویق افتید و تمدید اخذ گردید. - نام محقق: ( دوکتور محمد حسن ساعی)، رشته ( جراحی عمومی )، رتبۀ علمی (معاون سرمحقق). - چگونگی اکمال موضوع علمی- تحقیقی:به طور انفرادی اجرا می ګردد. تدور سیگموئید یک واقعۀ عاجل تهدید کنندۀ حیات است که ایجاب مداخلۀ جراحی مقدم را می کند و در آن، کولون سیگموئید به دور خود و میزوی آن تدور نموده و سبب یک انسداد لوپ بسته (closed-loop obstruction) می گردد که، اگر بدون تداوی گذاشته شود، زیادتر سبب اختلاطات تهدید کننده، مانند اسکیمی، گانگرین و تثقب امعا و همچنان سبب سپسس و مرگ می گردد.

Pagination