مطالعۀ حشرات مضرۀ درختان سیب و روش های کنترول آن در شرایط ولایت لوګر

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۱۵:۱۴

»دفاع پروژه علمی- تحقیقی«

الیوم یکشنبه مؤرخ 18 جدی سال 1401 ﻫ-ش  محترم نامزد معاون محقق صدیق الله فیضی  عضٶ علمی انستیتوت زراعت مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت  مطابق لایحۀ ترفعات اعضای علمی اکادمی علوم از پروژۀ علمی – تحقیقی خویش تحت  عنوان (مطالعۀ حشرات مضرۀ درختان سیب و روش های کنترول آن در شرایط  ولایت لوګر ) در محضر دانشمندان موفقانه دفاع نموده به سوالات مطروحه از طرف دانشمندان پاسخ های قناعت بخش ارایه نموده، بنآ کمیسون موظف، دفاع پروژۀ متذکره را مثبت ارزیابی نموده، درنتیجه موصوف توانست از رتبۀعلمی نامزد معاون محقق به رتبۀ علمی معاون محقق نایل آید.