آکادمی علوم افغانستان (ASA) یک آژانس رسمی دولتی افغانستان است که زبان های فارسی پشتو و دری را که در افغانستان صحبت می شود ، تنظیم می کند. این آکادمی بیش از 300 نفر از همکاران تحقیقاتی دارد که به سه گروه اصلی تقسیم می شوند: علوم اجتماعی ، علوم طبیعی و مطالعات اسلامی.

Message from ASA

1 week ago

دکتر عبد الظاهر شایب که اصالتاً از ولسوالی دانگام در استان کنر است ، در نهم دسامبر در روستای حاجی ضرغون در منطقه دشت ارچی استان کندز متولد شد. پوکتون تا سن كوزا در دبستان حضرت عمر عمر فاروق در منطقه جیندول ولسوالی تیرزیلا مشغول به تحصیل بود ، سپس در كلاس 7 در دبیرستان تیماری محمدی ، در كلاس 9 ، در همان دبیرستان تا دوازدهم به تدریس پرداخت. وی فارغ التحصیل دبیرستان شهید مولوی حبیب الرحمان ، همان سال ننگره. دانشگاه زبان و ادبیات به زبان پشتو ثبت نام کرده و این دانشگاه به دلیل برخی مشکلات در سال 5 در آخرین ترم باقی مانده است ، سپس در سال اول سال اول از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

 دکتر عبد الظاهر شایب