تعیین وقت مناسب بذر و تأثیر آن بالای مقدار حاصلات زعفران در شرایط کابل

Ezatullah_admin
شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۰:۱۸
 تعیین وقت مناسب بذر و تأثیر آن بالای مقدار حاصلات زعفران در شرایط کابل

نویسنده: سرمحقق بشیرافغان "صالح"

سال چاپ: ۱۳۹۹هـ. ش

ناشر: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان

-------------------------------------------------------------------

اثر علمی – تحقیقی محترم سرمحقق بشیر افغان "صالح" عضو علمی معاونیت علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم تحت عنوان «تعیین وقت مناسب بذر و تأثیر آن بالای مقدار حاصلات زعفران در شرایط کابل» اخیراً از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم چاپ گردیده است.

هدف:

یکی از اهداف عمدۀ رساله هذا تعیین وقت مناسب بذر زعفران و تاثیرآن بالای مقدار حاصلات آن در شرایط کابل و همچنان آشنا ساختن دهاقین به روش های کشت و پرورش زعفران میباشد.

محتویات:

این کتاب علمی – تحقیقی شامل مقدمه و چهار فصل میباشد که نتیجه این اثر طور ذیل می باشد:

در تحقیق هذا برای بار اول در شرایط کابل فکتور تعیین وقت مناسب کشت زعفران تحت مطالعه و بررسی همه جانبه قرار گرفته است که تا حاصل قناعت بخش از یک ساحه واحد زراعتی بدست آید که نویسنده در نتیجه تحقیق دریافته که مناسب ترین وقت کشت زعفران ۲۰ سنبله در شرایط کابل میباشد. از این کتاب علمی – تحقیقی با ارزش، متخصصین اهل رشته، محصلین، زارعین کشور و علاقمندان کشت زعفران منحیث یک اثر با اعتبار استفاده کرده میتوانند.

قبل ذکر است که در اخیر کتاب تصاویر مسلسل به منظور آشنایی علاقمندان به کشت زعفران از مراحل مختلف کشت، آبیاری، کود دهی، رشد و نمو، تولید و پروسس زعفران ضمیمه گردیده است. همچنان در تحریر این کتاب از ۷۳ مآخذ جدید و معتبر ملی و بین المللی و سایت های انترنتی استفاده صورت گرفته است.

-------------------------------------------------------------------

یادداشت: اثر ياد شده را از ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم به قيمت مناسب بدست آورده می توانید.

شماره تیلفون: ۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۱۶
Background image

ورکشاپ آگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

کابل: ورکشاپ آگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برای کارمندان بخش خدماتی اداره اکادمی علوم روز دوشنبه مؤرخ 17/6/1399 دایر گردید.

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۹:۳۴
Background image

مقایسه هنر های حوزه شرقی کشور با تاکسیلا

«رساله علمی- تحقیقی» اکادمی علوم- کابل: محترم محقق علی احمد جعفری عضو علمی مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی رساله علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان «مقایسه هنر های حوزه شرقی کشور با تاکسیلا». . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۰:۱۸
Background image

تعیین وقت مناسب بذر و تأثیر آن بالای مقدار حاصلات زعفران در شرایط کابل

نویسنده: سرمحقق بشیرافغان "صالح" سال چاپ: ۱۳۹۹هـ. ش ناشر: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان ------------------------------------------------------------------- اثر. . .

BACK TO NEWS