شمارۀ ۱۴۹- ۱۵۰ مجلۀ علمی تحقیقی خراسان اقبال چاپ یافت؛

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۷ - ۱۰:۱۳
۱۴۹- ۱۵۰ مجلۀ علمی تحقیقی خراسان

خراسان مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات دری است که در آن مقاله‌های علمی تحقیقی در بخش‌ های تاریخ ادبیات، زبان‌ شناسی، فولکلورشناسی، نظریه و نقد ادبی و سایر گونه ‌های ادبیات‌ شناسی به نشر میرسد.

مقاله‌ های چاپ‌ شده در این شماره:

۱-         برخی از ویژه‌گی‌های زبانی و آرایه‌های ادبی اشعار عبدالهادی داوی( سرمحقق شریف‌الله شریف) 

۲-         عشق نافرجام سیده مخفی بدخشی(  معاون سرمحقق برهان‌الدین نظامی)                              

۳-         تحلیل بافتاری داستان خسرو و شیرین نظامی با رویکرد نظریۀ جهان متن( معاون سرمحقق علی‌شیر رستگار)             

۴-         زن در اندیشۀ امیر علی‌شیر نوایی( معاون سرمحقق صالحه حبیبی)                                      

۵-         دیگرگونی واک‌ها در لهجۀ هزاره‌ گی( محقق سیداحمد رفعت)                                

۶-         کاربرد اندیشه‌های تعلیمی و اخلاقی در منظومه‌های عطار( پوهنمل محمدظریف صفری)                           

۷-         رابطۀ مولانا جامی و شاهان تیموری( عبدالمقیم نجرابی)                        

۸-         مطابقت در زبان‌های دری و پشتو( محقق لیمه خیال)

محتویات صفحات نخست این مجله را از لینک ذیل بدست آورده میتوانید:

https://asa.gov.af/sites/default/files/2022-11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DB%B1%DB%B4%DB%B9%20%E2%80%93%20%DB%B1%DB%B5%DB%B0%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0.pdf

 

شما میتوانید این شماره مجله را از ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان به دست آورید.

شماره تیلفون: ۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

 

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۱۲:۲۴
Background image

ارزیابی كاربرد دیوار برشی کانکریتی در صنعت ساختمان

«کنفرانس علمی- تحقیقی» اکادمی علوم: معاون سرمحقق انجنیر محمد مرتضی "شیرزوی" آمر انستیتوت ساختمانی، مرکز ریاضی، فزیک و تخنیک، معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی اکادمی علوم افغانستان کنفرانس. . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۰:۴۳
Background image

پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور

«سیمینار علمی – تحقیقی» الیوم مؤرخ 24/10/1402 سیمینار علمی – تحقیقی تحت عنوان « پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور » به اهتمام مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت معاونیت بخش. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۸ - ۱۱:۳۳
Background image

بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023

کنفرانس علمی - تحقیقی تحت عنوان " بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمرانستیتوت اقتصاد درریاست مرکز علوم اجتماعی ارایه. . .

BACK TO NEWS