مقایسه هنر های حوزه شرقی کشور با تاکسیلا

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۹:۳۴
مقایسه هنر های حوزه شرقی کشور با تاکسیلا

«رساله علمی- تحقیقی»

اکادمی علوم- کابل: محترم محقق علی احمد جعفری عضو علمی مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی رساله علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان «مقایسه هنر های حوزه شرقی کشور با تاکسیلا» به تاریخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۹ جهت ترفیع از رتبه علمی «محقق» به رتبه علمی «معاون سرمحقق» به پایه اکمال رسانید.

در این دفاعیه ابتدا محقق به معرفی تاکسیلا و ساحات شرقی کشور پرداخته، بعداً آثار را از ظرافت های هنر معماری، شیوه مذهبی و مجسمه سازی را به نمایش ګذاشتند.

ظرافت های هنر معماری، مجسمه سازی، ظروف سفالی و مسکوکات را در تصاویر مورد مقایسه قرار داده و یادآور ګردیدند که در آثار شرق افغانستان و تاکسیلا ظرافت های وجود دارد که از هنر ګندهارا نماینده ګی نموده و مبین آن است که در ساحه تاکسیلا امپراتوری کوشانی سیطره سیاسی داشتند.

بناء آثار هنری آن به نحوه به فرهنګ کوشانی ارتباط داشته و در حقیقت به هویت ملی و فرهنګی آریانای باستان و افغانستان کنونی تعلق دارد و فضای مشترک فرهنګی را نمایش میدهد.

در اخیر این محفل علمی، دانشمندان سوالات و پیشنهاد های شان را ابراز نموده که پاسخ های قانع کننده و علمی از جانب محقق جعفری ارایه ګردید. در فرجام کمیسیون موظف به اتفاق آرا نتیجه دفاعیه را مثبت ارزیابی نمودند.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۱۶
Background image

ورکشاپ آگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

کابل: ورکشاپ آگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برای کارمندان بخش خدماتی اداره اکادمی علوم روز دوشنبه مؤرخ 17/6/1399 دایر گردید.

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۹:۳۴
Background image

مقایسه هنر های حوزه شرقی کشور با تاکسیلا

«رساله علمی- تحقیقی» اکادمی علوم- کابل: محترم محقق علی احمد جعفری عضو علمی مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی رساله علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان «مقایسه هنر های حوزه شرقی کشور با تاکسیلا». . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۰:۱۸
Background image

تعیین وقت مناسب بذر و تأثیر آن بالای مقدار حاصلات زعفران در شرایط کابل

نویسنده: سرمحقق بشیرافغان "صالح" سال چاپ: ۱۳۹۹هـ. ش ناشر: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان ------------------------------------------------------------------- اثر. . .

BACK TO NEWS