رونمایی کتاب (مبانی مطالعات منطقه‌ای در روابط بین الملل)

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۹:۳۰
رونمایی کتاب (مبانی مطالعات منطقه‌ای در روابط بین الملل)

مجلس علمی نقد و بررسی کتاب «مبانی مطالعات منطقه‌ای در روابط بین الملل» اثر محترم دکتور میرویس بلخی به روز یکشنبه مؤرخ ۱۲ ثور ۱۴۰۰هـ. ش در تالار احمد علی کهزاد اکادمی علوم افغانستان برگزار گردید.

نخست معاون سرمحقق دکتور رفیع الله نیازی معاون علمی اکادمی علوم ضمن اظهار خرسندی از برگزاری چنین برنامه ها گفت، اکادمی علوم خانه مشترک همه‌ی فرهنگیان، نویسند‌گان و دانشمندان میباشد و هر وقت میتوانند در این نهاد علمی – پژوهشی همچون برنامه های علمی تدویر کنند.

سپس افزود، جای بسا خوشی است که علوم در افغانستان بطرف تخصصی شدن روان است و مطالعات منطقه‌ای در عصر کنونی دارای اهمیت زیادی میباشد، اگر از منطقه مطالعهٔ درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم در منطقه سود و زیان خود را تعریف و تشخیص بدهیم. بنابرین؛ در بخش مطالعات منطقه‌ای به متخصصین بیشتری نیاز داریم.

سپس دکتور موسی جعفری پژوهشگر و استاد پوهنتون در مورد اهمیت مطالعات منطقه‌ای سخنرانی مفید و ارزنده نمودند و در رابطه به اثر دکتور میرویس بلخی انتقاد های سازنده‌ی ارایه نمود و گفت: نقطه قوت این اثر بر وجود این اثر است، نگارش این اثر کاری بزرگی در عرصه علوم است. در این اثر تسلسل خوب مباحث وجود دارد.

متعاقباً دکتور آرین شریفی، پژوهش‌گر امنیت بین الملل دیدگاه و نظریات خود را در مورد اهمیت نقد و بررسی اثر های علمی و پژوهشی ارایه نمود.

بعد از آن، محقق عبدالشکور سالنگی عضو علمی مرکز مطالعات منطقه یی اکادمی علوم افغانستان در مورد اثر بلخی ابراز نظر نموده گفت، اثر محترم بلخی کتاب خیلی ارزشمند است و ما تشنه همچو اثر هستیم. در ضمن موصوف نقد های سازنده‌ی در مورد اثر یاد شده داشت.

در پایان محفل رونمایی کتاب، دکتور میرویس بلخی ضمن اظهار سپاس از رهبری و کارمندان اکادمی علوم گفت: از نظر وی این اثر الفبای مطالعات منطقه‌ای است. ممکن حجم این کتاب کم باشد، اما ترتیب و تنظیم آن زمان زیادی را در برگرفته است.

او علاوه کرد: با دوست های زیادی در حوزه‌ای مطالعات منطقوی روبرو شده‌ام که مسایل بزرگ و کلان را بلد بودند، اما مسئله‌ای که اساسات را بیان میکند، معلومات نداشتند که این اثر مباحث زیادی را باز میکند و بسیاری از مودل های مطالعات منطقوی در این اثر گنجانیده شده است. در عرصه مطالعات منطقوی باید کتاب های بیشتری نوشته شود، چون یک رشته جوان و ناشناخته شده در کشور است.

در پایان دکتور میرویس بلخی به سوال های که از سوی استادان و دانشمندان مطرح گردیده بود، جواب های قانع کننده ارایه نمود.