نشست کمیسیون علمی برگزار‌ کنندهٔ سیمینار «بررسی پرابلم های محیط زیستی در شهر کابل و راه های حل آن»

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۱۴:۲۰
بررسی پرابلم های محیط زیستی در شهر کابل و راه های حل آن

مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت، معاونیت علوم طبیعی– تخنیکی اکادمی علوم افغانستان در نظر دارد تا سیمینار علمی – تحقیقی را تحت عنوان «بررسی پرابلم های محیط زیستی در شهر کابل و راه حل های آن» برگزار نماید.

به همین منظور نشست کمیسیون علمی تحت ریاست معاون بخش علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم که تمام اعضای کمیسیون نیز در این نشست اشتراک ورزیده بودند، برگزار شد.

کمیسیون مؤظف ۱۹ عنوان مقالات را تحت غور و بررسی قرار دادند و در حصهٔ چگونگی برگزاری سیمینار و سایر موضوعات متعلق به سیمینار بحث ها صورت گرفت و تصامیم اتخاذ گردید.