تحلیل یک مسالٔه اجتماعی با استفاده از تبدیل لاپلاس

Ezatullah_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۵:۴۲
تحلیل یک مسالٔه اجتماعی با استفاده از تبدیل لاپلاس

«کنفرانس علمی- تحقیقی»

۱۰ جوزا ۱۴۰۰

کابل- اکادمی علوم: معاون سرمحقق لیپا ‍‍«‍صوفی زاده» عضو علمی دیپارتمنت ریاضی، مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک بخش علوم طبیعی- تخنیکی اکادمی علوم افغانستان کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان «تحلیل یک مسالٔه اجتماعی با استفاده از تبدیل لاپلاس» ارایه نمود.

استاد لیپا، در مقدمه این کنفرانس معرفی مختصر از تبدیل لاپلاس، قانون سرد سازی نیوتن را خدمت اشتراک کننده‌گان ارایه نمود و همچنان در بارهٔ اهمیت، مبرمیت و هدف از استفادهٔ تبدیلات لاپلاس و روش های ریاضیکی در مسایل اجتماعی مخصوصاً طب عدلی روشنی انداختند.

در ادامه موصوف خلاصهٔ کنفرانس را چنین تشریح نمود:

یکی از مسایل جنجال برانگیز اجتماعی پیش آمدهای جنایی است که منجر به قتل های مشکوک غیر قابل پیش بینی می گردد روش های ریاضیکی در طب عدلی به ارزیابی آن می پردازد و بیشتر به زمان سپری شدهٔ قتل متمرکز می شوند. جسد از زمان مرگ تا زمان کشف آن در محیط واحدی خواهد بود. زمان سپری شده از مرگ با استفاده از حل معادلات دیفرنسیال مربوط در شرایط اولیه به دست آوده شده. با استفاده از(تابع پله‌ای واحد) بیان انتقال حرارت دو محیط با حل معادله دیفرنسیال مربوطه، زمان مرگ محاسبه میگردد.

در پایان، کنفرانس از سوی اعضای علمی اکادمی علوم و استادان مثبت ارزیابی گردید.