جلسه کمیسیون برگزاری سمینار بین‌المللی جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی (رح) تحت ریاست محمدشاکر کارگر

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۹:۵۱
جلسه کمیسیون برگزاری سمینار بین‌المللی جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی (رح) تحت ریاست محمدشاکر کارگر

جلسه کمیسیون برگزاری سمینار بین‌المللی جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی (رح) تحت ریاست محمدشاکر کارگر، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و با اشتراک سرمحقق دکتور عبدالظاهر شکیب رئیس عمومي اکادمی علوم، معاون سرمحقق برهان‌الله نیازی، معاون بخش علوم اسلامي اکادمی علوم، شوکت الله عابد رئیس دفتر اکادمی علوم، سید حمیدالله سادات و جمال‌ناصر اصولی، مشاوران ریاست عمومی دفتر در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه روی چگونگی برگزاری سیمینار متذکره بحث صورت گرفت و به مسولین وظیفه سپرده شده تا جهت برگزاری سیمینار بین المللی یادشده در یک هفته اینده برنامه های مربوطه را نهای کرده و پیشنهادات خویش را به مقام عالی ارسال نماید.