دتفسیر جلالین پیژندنه او دهغه داسرائیلیاتونقد

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۸ - ۱۳:۲۹

"دفاع ‍پروژه علمی - تحقیقی"

محترم معاون سرمحقق برهان الله نیازی معاون بخش علوم اسلامی که شرایط دفاع از ‍پروژه علمی تحقیقی خویش تحت عنوان (دتفسیر جلالین پیژندنه او دهغه داسرائیلیاتونقد) را به رتبه علمی سرمحقق تکمیل نموده بود به تاریخ28/10/1443 مطابق 7/3/1401 روز شنبه ساعت 10 قبل از ظهر درتالار سمینار ها وکنفرانسهای علامه احمد علی کهزاد دفاع نمود.

که درمقدمه، مبرمیت، ضرورت، سوالات تحقیق وهدف تحقیق ارایه گردید.

درفصل اول به گذشته موضوع وکتاب های که درمورد نگاشته شده ، حواشی که به تفسیرجلالین نوشته شده ، کتاب های که درمورد اسرائیلیات به صورت تحقیقی تحریر شده وبه ویژگی های تحقیق فعلی پراداخته شد.

درفصل دوم تحت عنوان توضیح وشناخت تفسیر جلالین، به معرفی مولفین جلالین، زندگی نامه، خدمات علمی، استادان، شاگردان وشناخت تفسیرجلالین، پرداخته شد.

درفصل سوم تحت عنوان تحقیق منهج تفسیر جلالین، به منهج تفسیر جلالین، ویژگی ها ، اهمیت وارزش و نهج خاص جلالین، معرفی گردید.

درفصل چهارم تحت عنوان تخریج وارزیابی احادیث تفسیرجلالین، توضیح وتخریج روایات تفسیرجلالین، نظر مشخص درمورد احادیث تفسیر جلالین ونکات قوت وضعف تفسیرجلالین را مشخص ساختند.

درفصل پنجم تحت عنوان نقد وارزیابی اسرائیلیات تفسیر جلالین، شناخت روایات اسرائیلی، شناخت ومشخص ساختن این روایات، نقد وارزیابی این روایات و نظریات مشخص درمورد اسرائیلیات تفسیر جلالین، بیان گردید.

بحث را با نتیجه گیری وپیشنهاد های ارزنده به پایان رسانیده وبه سوالات دانشمندان پاسخ قناعت بخش داده شد، درفرجام از طرف کمیسیون ارزیابی دفاع به اتفاق اراء مثبت ارزیابی گردیده و مجلس با دعاییه خاتمه یافت.