بررسی سیستم های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ - ۱۰:۶

ګزارش دفاع پروژی علمي – تحقیقی

بتاریخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ ش مطبق ۱۲/۱/۱۴۴۴ ق محترم معاون سرمحقق عتیق الله خوشیوال عضو علمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک از پروژه علمی خویش تحت عنوان ( بررسی سیستم های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی افغانستان) در حضور کمیسیون موظف که قبلاً از طرف مقام محترم ریاست اکادمی علوم منظور ګردیده بود جهت ترفیع به رتبه علمی سرمحقق موفقانه دفاع نموده و به اتفاق آرای کمیسیون مورد تائید قرار ګرفت مفل دفاع در دفتر معینیت اکادمی علوم در بخش علوم طبیعی- تخنیکی تحت ریاست محترم شیخ الحدیث الحاج امیر خان ثاقب معین این بخش تدویر ګردیده بود.