بررسی گفت و گوی تمدنها از دیدگاه اسلام

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۵:۲

"دفاع ‍پروژه علمی - تحقیقی"

امروز یکشنبه مورخ 7 صفرالمظفر 1444هـ ق مطابق 13 سنبله 1401 هـ ش محترم معاون سر محقق عبدالروف هجرت عضو علمی مرکز عقیده و ثقافت معاونیت علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان از رساله ی علمی – تحقیقی خویش: (بررسی گفت و گوی تمدنها از دیدگاه اسلام) جهت ترفیع به رتبه ی علمی سرمحقق در محضر دانشمندان اکادمی علوم، دفاع نمودند.

رساله ی مذکور که با مقدمه آغاز گردیده دارای پنج فصل، نتیجه و پیشنهادات می باشد، مسایل گوناگون منوط به گفت و گوی تمدنها را به بحث و بررسی همه جانبه گرفته است که در شرایط کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

استاد هجرت پس از ارائه ی مختصر پروژه اش به پاسخ مشارکین پرداختند که قناعت پرسشگران حاصل شد، و در پایان به اتفاق آراء دفاعیه وی مثبت ارزیابی گردید و جلسه با دعائیه اختتامیه توسط سرمحقق عبدالولی بصیرت به پایان رسید.