دفاع از پروژه علمی – تحقیقی تحت عنوان (( بررسی طرق وقایوی و تداوی پوسیدګی دندانها))

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۲ - ۱۱:۱۳

اکادمی علوم افغانستان معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی مرکز علوم طب محترم نامزد محقق داکتر احمد جاوید وردک عضو علمی مرکز علوم طب پروژه علمی – تحقیقی خویش را تحت عنوان (( بررسی طرق وقایوی و تداوی پوسیدګی دندانها)) از رتبه علمی نامزد محقق به رتبه علمی محقق در حضور استادان و کمیسیون علمی دفاع گردید.

پوسیدګی دندانها یکی از امراض بسیار شایع سکتور صحت است که قابل جلوګیری و وقایه می باشد. در حقیقت پوسیدګی دندانها یک مرض بسیار پیچیده و چند فکتوری است که در آن انساج سخت دندانها از هم جدا شده و دندانها تخریب می ګردند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان در سال ۲۰۲۲م. در سراسر جهان ۳.۵ بیلیون تن به امراض جوف دهن مبتلا ګردیده اند که در هر ۴ نفر ۳ نفر آن متعلق به کشور های با در آمد متوسط بودند. در سراسر جهان ۲ بیلیون تن از مرض پوسیدګی دندانهای دایمی رنج برده و به تعداد ۵۱۴ میلیون اطفال از پوسیدګی دندانهای مؤقتی یا شیری رنج میبرند. پوسیدګی دندانها باعث تخریب آن شده و کیفیت زندګی شخص را خراب می سازد. در صورتیکه پوسیدګی دندانها به موقع مناسب آن تداوی نګردد باعث اختلالات و اختلاطات بیشتر ګردیده و منجر به ناراحتی های شدیدتر مریض می ګردد. در کشور ما نیز مریضان مبتلا به پوسیدګی دندانها به کثرت ملاحظه می شوند، بناء مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان تحقیق این موضوع را فوق العاده مهم و با ارزش دانسته و توسط محقق جوان این مرکز مورد تحقیق قرار گرفت و جهت بهبود وضعیت وقایه و تداوی پوسیده گی دندانها طرح ها و پیشنهادات لازم نیز ارائه گردید.

در خاتمه محقق به سوالات استادان و محققین جوابات قناعت بخش ارائه نموده و در اخیر کمیسیون دفاعیه به اتفاق آرا دفاع موصوف را مثبت ارزیابی نمودند.