سمینار علمی ــ تحقیقی تحت عنوان: (شهرانی پژوهشګر معاصر افغانستان)

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ - ۱۲:۵۵
سمینار علمی ــ تحقیقی تحت عنوان: (شهرانی پژوهشګر معاصر افغانستان)

 

به تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۸ سمینار علمی ــ تحقیقی تحت عنوان: (شهرانی پژوهشګر معاصر افغانستان) از سوی معاونیت علوم بشری اکادمی علوم افغانستان در تالار احمدعلی کهزاد برګزار ګردید.
سمینار با تلاوت چند از ایات کلام الله مجید آغاز ګردیده به ادامه ان سرود ملي پخش شد.
نخست سیمینار با خوانش پیامي از جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان آغاز ګردید. در پیام رئیس جمهور ضمن اظهار سپاس از برګزاری چنین سیمینار های علمی -تحقیقی از برګزار کننده ګان این سمینار نیز ابراز تشکری نمود ،همچنان پیام های وزارت تحصیلات عالی، پیام سید منصور نادری رئیس و موسس کانون فرهنګی ناصر خسرو بلخی و پیام وزارت حج و اوقاف که مواصلت ورزيده بود به خوانش ګرفته شد.
سپس معاون سرمحقق دکتور عبدالظاهر شکیب رئیس عمومی اکادمی علوم افغانستان ضمن اظهار سپاس از مهمانان و حضور مهمانان و دانشمندان این سمینار از شخصیت و کار کردهای علمي پوهاند نعمت الله شهراني سپاس و قدرداني نموده فرمودند:پوهاند نعمت الله شهراني به وجود مشکلات در زندګي شان،در دراه تعلیم و تعلم فرزندان کشور و پخش و نشر فرهنګ پر بار اسلامي از هیچ ګونه سعي و تلاش دریغ نورزیده.
سپس دکتور مخدوم رهین در سخنان خود یادور شد که استاد برای اصلاح و تربیه نسل نوین تمام عمر خود را صرف نموده است . وي افزود طوری که بدخشان دارای سنګ های قیمتی است همانطور بدخشان دارای دانشمندان چون پوهاند نعمت الله شهرانی است.
سرمحقق عبدالباری راشد در سخنان خود چنین اظهار نمود: استاد در دوره معاونیت خود به علم و دانش توجه خاص داشت و افزود از میان شخصیت های که در رشته خود به رشد علمی رسیده اند یکی از آنها پوهاند نعمت الله شهرانی میباشد.
دوکتور انورالحق احدی در مورد پوهاند نعمت الله شهرانی چنین اظهار نظر نمود: نه تنها پوهاند نعمت الله شهرانی بلکه تمام خانواده استاد نیز در عرصه تعلیم و تعلم نقش ارزنده داشتند که موقف و نقش استاد در این زمینه در میان دانشمندان افغانستان واضح و آشکار است .
به تعقیب ان سر محقق دکتور محمد علم اسحاق زی نیز در سخنان خویش در مورد استاد چنین اظهار نمودند: پوهاند نعمت الله شهرانی در قضایا احساس ملی و اسلامی را ترجیح میدادند، و افزود شهرانی یک دعوتګر بزرګ است که همیشه مردم را به همبستګی، همدیګر پذیری و دوستی دعوت میکند .
در بخش دوم از سمینار معاون سرمحقق برهان الدین نظامی، سرمحقق عبدالجبار عابد، معاون سرمحقق عبدالرحمن حامد، استاد مرتضی حامد، معاون سرمحقق محمد یوسف حازمی، سرمحقق انورالحق عزیزی، محقق یار محمد صمدی، محقق محمد حامد مصلح، معاون سرمحقق عبدالرحمن حکیمزاد و محقق سید عمر اعزامی در باره زندګی، آثار و شخصیت پوهاند نعمت الله شهرانی مقاله های تحقیقی و علمی خود را ارایه نمودند .
دانشمندان مذکور در ضمن ارایه مقالات شان در رابطه به زندګی استاد چنین یادآوری نمودند: پوهاند نعمت الله شهرانی در سال ۱۳۲۰ ﮬ ش در ولایت بدخشان ولسوالی خاش، قریه شهران به دنیا آمدند تعلیمات ابتدایه را در ولسوالی خاش و بعد از صنف ششم راهی کابل شدند و از دارالعلوم امام ابوحنیفه در سال ۱۳۳۸ فارغ ګردیدند و سپس تحصیلات عالی خویش را در پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل به پایه اکمال رسانیدند، همچنان ماستری خود را از پوهنتون الازهر مصر ګرفته و بخاطر تحقیقات حقوقی به امریکا سفر نموده اند.
استاد دارای آثار و مقالات زیادی است که ۴۱ اثر آن از زبانهای خارجی ترجمه ګردیده است ، و ۶ جلد تفسیر قرآن نیز آماده چاپ دارد، همچنان در کنفرانس های خارج از کشور نیز اشتراک کرده اند و سمت های استاد پوهنتون و موقف های کلیدی را به دوش داشته اند.
قابل یادوری است که در ختم محفل از طرف رهبری اکادمی علوم افغانستان به پوهاند نعمت الله شهرانی عضویت افتخاری اکادمی علوم و شیلډ جهت سپاسګزاري زحمات و کارکردهای علمي شان اهدا ګردید.
در انجام سیمینار استاد در سخنان شان از اکادمی علوم سپاس ګذاری نموده و اظهار نمودکه به عضویت افتخاری اکادمی علوم افتخار می نماید و وعده همکاری های مزید را با این اداره نمود .