مدیریت آب‌های افغانستان و دیپلوماسی منطقه‌یی آب

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۹:۴۹
مدیریت آب‌های افغانستان و دیپلوماسی منطقه‌یی آب

سمینار علمی- تحقیقی

کابل: مرکز مطالعات منطقه‌‌یی اکادمی علوم افغانستان سمینار علمی- تحقیقی را تحت عنوان مدیریت آب‌های افغانستان و دیپلوماسی منطقه‌یی آب به تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۹ در تالار علامه احمدعلی کهزاد برای یک روز برگزار کرد.

در این سمینار تعداد کثیری از دانشمندان محترم مقالات علمی خود در مورد مدیریت آب‌های افغانستان و دیپلوماسی منطقه‌یی آب ارایه نموده و در اخیر پیشنهاداتی را در این خصوص ارایه نموده اند.

مشترکین سمینار پس از استماع مقالات دانشمندان به اتفاق آرا قطعنامه ذیل را صادر کردند:

1. دولت افغانستان به عنوان کشور بالا دست در حوزه های آبی باید حقابه خود را با توجه به نیازهای مصرف داخلی از حوزه آبی خود که جنبه بین المللی دارند محرز کند.

2. دولت افغانستان در روشنای قوانین و مقررات بین المللی و الزمات مصرفی خود طرح های مدیریتی آب در دریاهای مشترک را از طریق کمیسیون های با صلاحیت با کشورهای همسایه درمیان بگذارد.

3. دولت افغانستان با کشورهای همسایه در باب آب های مشترک وارد گفتگو شده و در زمینه تعیین حقابه معاهدات و قراردادهای دو جانبه منعقد کند.

4. دولت افغانستان در خصوص آب های مشترک خود با کشورهای آسیای مرکزی باید بازنگری معاهدات چند جانبه موجود در سطح منطقه ای را که بدون حضور و صلاح دید افغانستان میان دولت های اسیای مرکزی منعقد شده است درخواست نماید.

5. پیشنهاد می شود، دستگاه دیپلوماسی افغانستان تعیین رژیم حقوقی و میزان حقابه کشورهای مشترک در حوزه دریایی هریرود را با کشورایران در دستور کارخود قرار دهد.

6. پیشنهاد می شود، اکادمی علوم افغانستان برای روشن شدن هرچه بیشتر جنبه های گوناگون موضوع آب های فرامرزی افغانستان با همکاری نهادهای مرتبط داخلی و خارجی سمینار بین المللی آب های فرامرزی افغانستان را برگزار نماید.

7. با توجه به وضعیت جاری کشور پیشنهاد می شود، افغانستان مشکلات موجود آبی با کشورهای همسایه را از راه تفاهم و مذاکرات دوجانبه و چند جانبه حل نماید.

8. با توجه به نقش مهم و حیاتی آب پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی عامه در این خصوص اقدامات عاجلی از سوی مراکز و نهادهای مربوطه صورت گیرد.

9. پیشنهاد می شود که به منظور هماهنگی تنظیم امور آب اداره واحد و مرکزی با صلاحیت قانونی ایجاد گردد.

10. به منظور جلوگیری از آلودگی و استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی آب اقدامات عملی روی دست گرفته شود و در زمینه تهیه و تدوین سیاست و استراتیژی آبی عجله صورت گیرد.