فراخوان مقاله نویسی و نوشتاری علمی

Ezatullah_admin
د علمي لیکنو او مقالو لیکلو بلنه

قابل توجه استاید، محققین متخصصین و کارشناسان محترم!

اکادمی علوم، معاونیت علوم طبیعی- تخنیکی به اهتمان مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک در نظر دارد سمینار علمی- تحقیقی را تحت عنوان: « بررسی زباله های شهری و مدیریت آن» دایر نماید.

هدف سمینار: ایجاد چارچوب مدیریت پایدار زباله های جامد شهری و حفظ محیط زیست، برای شهروندان کشور

عناوین مقالات علمی- تحقیقی سمینار:

1- ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زباله های جامد شهری و نقش شهروندان

2- نقش مدیریت زباله های جامد در ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب های زیرزمینی

3- ارزیابی اولویت بندی گزینه های جمع آوری زباله های جامد نواحی شهر کابل

4- بررسی مکان یابی و دیزاین دفن صحی زباله های جامد شهری

5- نقش مهندسی در استفاده مجدد زباله های جامد ساختمانی

6- استفاده از زباله های ﺟﺎﻣــﺪ عضوی شهری جهت ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧــﺮژی

7- ﺑﺮرسی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی صحی درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪ های جامد شهری

8- بررسی موثریت میکانیزه در سیستم جمع آوری زباله های جامد شهری

9- ارزیابی استفاده مجدد از زباله های ساختمانی در کشور

10- بررسی طراحی ساختمان ها بالای کاهش تولید زباله های ساختمانی

11- تاثیر مدیریت زباله های طبی برسلامت محیط زیست

12- تحلیل ریاضیکی هزینه جمع آوری و حمل و نقل زباله های جامد شهری

13- بررسی استفاده مجدد از زباله های عضوی در زراعت

14- بررسی تاثیرات زباله های مواد سوختی جامد بالای محیط زیست

یاداشت: اداره اکادمی علوم بدین وسیله از تمام اساتید، دانشمندان، محققین و کارشناسان اهل رشته تقاضا به عمل می آورد تا مرتبط به عنوان سمینار، مقاله های خود را الی 15 سرطان سال روان تحریر و به مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک ارسال بدارند، مقاله های وارده دوباره مسترد نمی گردد، همچنان مقاله های ارسالی شما باید حاوی مطالب ذیل باشد:

1- خلاصه 6- سوال تحقیق

2- مقدمه 7- روش تحقیق

3- اهمیت تحقیق 8- محتوای تحقیق

4- مبرمیت تحقیق 9- نتیجه گیری

5- هدف تحقیق 10- پیشنهاد ها

11- مآخذ

معیار ها و مشخصات مقاله در سمینار علمی- تحقیقی

1- مقاله بین 5 تا 10 صفحه معیاری باشد.

2- سایز متن 13 و فاصله بین سطر ها واحد (Single) باشد.

3- سایز عناوین 14 و به شکل بولت باشد.

4- فونت متن فارسی B Nazanin و فونت متن پشتو B Zar در نظر گرفته شود.

آدرس: طره باز خان وات، کوچه مسجد شاه بوبو جان، مقابل تانک تیل شهرنو، کابل، اکادمی علوم افغانستان، مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک.

آدرس الکترونیکی: murtaza_sherzoy2000@yahoo.com

شماره های تماس: +93788147673 - +93202201217

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۱۵:۳۴
Background image

فراخوان مقالات علمی - تحقیقی

قرار است اکادمی علوم افغانستان به اهتمام مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت سمینار علمی – تحقیقی را تحت عنوان « نقش پروسس محصـولات زراعتی در رشد اقتصاد کشـور» در ماه جدی سال روان در تالار . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ - ۱۱:۶
Background image

فراخوان مقاله نویسی و نوشتاری علمی

قابل توجه استاید، محققین متخصصین و کارشناسان محترم! اکادمی علوم، معاونیت علوم طبیعی- تخنیکی به اهتمان مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک در نظر دارد سمینار علمی- تحقیقی را تحت عنوان: « . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۱۲
Background image

فرا خوان مقالات سمینار بین المللی (جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی)

حکم شماره ۳۰۱۵مؤرخ ۶/۱۱/۱۳۹۹ مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون (توظیف هیئت یاد بود از چهره های علمی فرهنگی و احیای آبده های تاریخی کشور) اصدار یافته که برگزاری سمینار علمی – . . .

بازگشت به اطلاعیه ها