کتاب « الکسب » به زیور چاپ آراسته گردید.

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰ - ۱۱:۴
الکسب

کتاب الکسب یکی از کتابهای مهم و ارزشمند امام محمد بن حسن بن فرقد شیبانی، محدث، فقیه مشهور و شاگرد رشید امام ابوحنیفه، متوفی سنه: 189هـ.ق می باشد، که توسط سرمحقق مفتی عبدالمعبود ضریری به زبان دری ترجمه گردیده است. این رساله از لحاظ حجم مختصر، اما از لحاظ محتویات و مضامین، مشتمل بر مطالب ارزشمند و کمیاب علمی می باشد که کمتر میتوان آنرا در کتابهای دیگر سراغ داشت، این قدیم ترین و ارزشمند ترین رساله در عرصۀ کسب و کار و مسائل اقتصادی به شمار می رود.

در این رساله مطالیب و مضامین ذیل به بحث گرفته شده است:

شناخت و جایگاه کسب و کار و نیاز به آن، کسب و کار پیامبران علیهم السلام، حکم اشتغال به کسب و کار، حکم فرضیت و یا اباحت کسب و کار، اشتغال به کسب و کار بیشتر از حد نیاز، برتری صفت فقر و یا ثروتمندی، برتری شکر در برابر ثروت و یا صبر در برابر فقر، مراتب کسب و کار جهت برآورده سازی نیازهای اولیه. کسب و کار جهت به دست آوردن ثروت بیشتر از حد کفاف، انواع کسب و کار، برتری تجارت و یا مزارعت.

فرضیت آموختن علم حال، فرضیت آموزاندن علم، حکمت الهی در تقسیم آموزش کسب و کار. تحریم افساد، اسراف، عجب، مفاخره، تکبر، تظاهر و افزون طلبی. احکام لباس، پوشیدن لباسهای قیمتی، زیبا و تجملی در اوقات مخصوص، پوشیدن لباسهای موسمی طبق نیاز.

حکم خورد و نوش، برتری صدقه دهنده نسبت به صدقه گیرنده، قناعت به حد کفاف سبب ورود جنت، مجازات در مقابل لقمۀ حرام. بررسی اعمال مفید، مضر و مهمل، جواز تزیین خانه با وسائل قیمتی، جواز برتری قناعت به حد کفاف و سهولت و آسانی در دین.

علاقمندان گرامی می توانند محتویات صفحات نخست این اثر را از لینک ذیل بدست آورند:

https://asa.gov.af/sites/default/files/2022-11/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A8.pdf

یادداشت: اثر ياد شده را از ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم به قيمت مناسب بدست آورده می توانید.

شماره تیلفون: ۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۱۲:۲۴
Background image

ارزیابی كاربرد دیوار برشی کانکریتی در صنعت ساختمان

«کنفرانس علمی- تحقیقی» اکادمی علوم: معاون سرمحقق انجنیر محمد مرتضی "شیرزوی" آمر انستیتوت ساختمانی، مرکز ریاضی، فزیک و تخنیک، معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی اکادمی علوم افغانستان کنفرانس. . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۰:۴۳
Background image

پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور

«سیمینار علمی – تحقیقی» الیوم مؤرخ 24/10/1402 سیمینار علمی – تحقیقی تحت عنوان « پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور » به اهتمام مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت معاونیت بخش. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۸ - ۱۱:۳۳
Background image

بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023

کنفرانس علمی - تحقیقی تحت عنوان " بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمرانستیتوت اقتصاد درریاست مرکز علوم اجتماعی ارایه. . .

BACK TO NEWS