شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۱:۴۸ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه طبع دایرة المعارف ادبی، قاموس لهجوی دری و پشتو

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه طبع دایرة المعارف ادبی، قاموس لهجوی دری و پشتو دارای شماره تشخیصیه داوطلبی ( . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ - ۱۱:۴۱ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه چاپ 15 مورد کتب، مجلات و جراید

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه چاپ 15 مورد کتب، مجلات و جراید این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/02/NCB/1400 ر . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۱۴:۴۲ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه خریداری فرنیچر و تجهیزات دفتری، لوازم برقی و ساخت الماری های قفسچه ئی بابت سال مالی ۱۴۰۰

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم خریداری فرنیچر و تجهیزات دفتری ، لوازم برقی و ساخت الماری های قفسچه ئی بابت سال . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۴:۲۵ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه حفظ و مراقبت و ترمیم وسایط

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه حفظ و مراقبت و ترمیم وسایط  بابت سال مالی ۱۴۰۰  این اداره دارای نمبر تشخیصیه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه ۱۱۰ قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار مرکز علوم طب

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ۱۱۰ قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار مرکز علوم طب  این اداره دارای نمبر تشخیصیه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۴:۲۶ کابل
Background image

اعلان داوطلبی مجدد پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار بابت سال مالی ۱۴۰۰

   اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار این اداره تحت قرارداد چارچوبی دارای شماره تشخیصیه داوطلبی ( AS/04 . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۲:۱۴ کابل
Background image

اعلان مجدد برای داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ۲۰ قلم وسایل تکنالوژی و فایروال ضرورت مدیریت IT ریاست اکادمی علوم بابت سال مالی ۱۴۰۰

 اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و خریداری ۲۰ قلم وسایل تکنالوژی و فایروال ضرورت مدیریت IT بابت سال مالی ۱۴۰۰ دارای شماره . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۰
Background image

اعلان برندگی پروژه تهیه و خریداری ۲ قلم تیل ( دیزل و پطرول ) و ۳۱ قلم مبلائیل و فلترباب

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه تهیه و خریداری ۲ قلم تیل (دیزل و پطرول ) و ۳۱ قلم مبلائیل و فلتر باب  این . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۹:۴۷ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه نصب شیشه های ضد ضربه روی شیشه های کلکین ها

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه نصب ضد ضربه روی شیشه های کلکین ها بابت سال مالی ۱۴۰۰ این اداره دارای نمبر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۰:۳۴ کابل
Background image

اعلان داوطلبی مجدد پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار بابت سال مالی ۱۴۰۰

   اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار این اداره تحت قرارداد چارچوبی دارای شماره تشخیصیه داوطلبی ( AS/04 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۲:۳۶ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ۲۰ قلم وسایل تکنالوژی و فایروال ضرورت مدیریت IT ریاست اکادمی علوم بابت سال مالی ۱۴۰۰

 اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ۲۰ قلم وسایل تکنالوژی و فایروال ضرورت مدیریت IT بابت سال مالی ۱۴۰۰ دارای شماره تشخیصیه . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۱:۲۴ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه طبع دایرة المعارف ادبی ، قاموس لهجوی دری و پشتو

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه طبع دایرة المعارف ادبی ، قاموس لهجوی دری و پشتو دارای شماره تشخیصیه داوطلبی ( AS/13/NCB/1400 ) اشتراک . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۰:۴۴ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیم وسایط ضرورت سال مالی ۱۴۰۰

   اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم وسایط این اداره تحت قرارداد چارچوبی دارای شماره تشخیصیه داوطلبی ( AS/12/NCB/1400) برای سال مالی . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۱۰:۲۲ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه خریداری فرنیچر ، ضروریات دفتری ، لوازم و تجهیزات برقی و ساخت الماری های فلزی به منظور نگهداری کتب در سه بخش

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی لات اول پروژه خریداری فرنیچر و ضروریات دفتری ، لات دوم پروژه لوازم و تجهیزات برق ولات سوم ساخت الماری های فلزی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۳:۲۹ کابل
Background image

اعلان برندگی پروژه ۷۶ قلم قرطاسیه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی ۱۴۰۰

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ۷۶ قلم قرطاسه باب و ضروریات دفتری بابت سال مالی ۱۴۰۰ این اداره دارای نمبر . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۳:۱۰ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ۱۱۰ قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار مرکز علوم طب

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ۱۱۰ قلم اجناس و تجهیزات لابراتوار مرکز علوم طب دارای ها دارای شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/15/NCB/1400) . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ - ۱۴:۸ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتار سال مالی ۱۴۰۰

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری ۶ عراده وسایط تیز رفتاربابت سال مالی ۱۴۰۰ دارای ها دارای شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/04/NCB/1400) . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ - ۱۳:۵۳ kabul
Background image

اعلان برندگی پروژه کرایه گیری ۶ عراده واسطه تیز رفتار بابت سال مالی ۱۴۰۰

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه کرایه گیری ۶ عراده واسطه تیز رفتار این اداره دارای نمبر تشخیصیه AS/09/NCB . . .

Pagination