بررسی رسم و رواج های اوزبیک های افغانستان (نشست دفاعیه رساله علمی- تحقیقی)

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۹:۸

محقق عبدالمجید ندیم عضو علمی انستیتوت اوزبیکی – ترکمنی مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم، از پروژه علمی- تحقیقی خویش تحت عنوان (بررسی رسم و رواج های اوزبیک های افغانستان) به تاریخ ۲۳حمل ۱۴۰۰ هـ.ش موفقانه دفاع نمود.

ندیم در مورد رسم و رواج اوزبیک های افغانستان چنین تصریح کرد: افغانستان یک کشور باستانی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج های حاکم در این جامعه هستند. همۀ ملیتها در ایجاد رسم و رواج، تاریخ، فرهنگ، تمدن، حفظ آزادی و تمامیت ارضی سهم مشترک داشته اند.

یکی از این ملیت ها اوزبیک ها می باشد. اوزبیکها از سالیان متمادی با این طرف در قطار سایر ملیتهای برادر و اقوام زحمتکش، اعم از پشتون، تاجیک، هزاره، ترکمن، بلوچ، پامیری و غیره در افغانستان سکونت داشته و دارند. شباهت و پیوند این رسم و رواجهای ملیت ها باعث گسترش و تعمیق بیشتر مناسباتها و علایق دوستی و برادری بین شان گردیده و آنرا استحکام بخشیده است.

موصوف افزود، در رسم و رواج و فولکلور فکر، اندیشه، احساس ارزشها و غیره خلاصه چگونه گی واقعی مسایل اجتماعی، سیاسی، ایتیک و ایسته تیک (اخلاق و زیبایی شناسی)، تاریخی، فلسفی، ایتنوگرافی (مردم شناسی) و ارزشهای حیاتی مردم زحمتکش و اجتماعی منعکس است. معمولاً در آثار فولکلور تجارب حیاتی و بی نهایت غنی پدران و اجداد ما که در گذشته ها زنده گی بسر برده اند وسیعاً بازتاب یافته است.

در پایان این نشست دفاعیه، رساله علمي - تحقیقی استاد ندیم تحت عنوان بررسی رسم و رواج های اوزبیک های افغانستان مورد تایید استادان و محققان قرار گرفت.