بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۸ - ۱۱:۳۳
معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر

"کنفرانس علمی - تحقیقی"

کنفرانس علمی - تحقیقی تحت عنوان " بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمرانستیتوت اقتصاد درریاست مرکز علوم اجتماعی ارایه گردید. درنخست، کنفرانس با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید وسپس روی عوامل عمده فقر اقتصادی درکشور به تفکیک شهری، روستایی و کوچی تمرکز صورت گرفت و موجودیت فقر وعدم انکشاف منحیث دو چالش عمده وموانع اساسی درتحقق رفاه اجتماعی در افغانستان به تحلیل گرفته شد. علاوتآ، دریافت های تحقیق برمبنای ارقام ارایه شده توسط اداره مرکزی احصائیه، نهاد های بین المللی و IPC نشان داد که میزان فقرغذایی حاد درافغانستان روبه افزایش ونگران کننده بوده با وصف اینکه کشور دارای منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی جوان و امنیت سراسری می باشد، ولی مردم از نظر اقتصادی دریک دایره ای "شیطانی" فقر مزمن، بیکاری، خطربزرگ و آسیب پذیری شدید به فقر روزافزون گیرمانده اند که راه بیرون رفت ازاین معضل بعید به نظر می رسد. بناء، دراین مرحله ای اساس تاریخی، مردم افغانستان مستلزم کمک رسانی جدی جامعه ای بین المللی می باشد. ضمنآ، یک سلسله پیشنهادات مفید پیرامون کاهش فقرو ایجاد اشتغال زایی درکشور به تفصیل ارایه گردید که ذیلا چنین خلاصه:

1. پایان مخاصمات درکشور.

2. سرمایه گذاری در منابع بشری.

3. بهبود سهولت های مدرن صحی.

4. انکشاف زیربنا ها.

5. مدیریت حوادث طبیعی.

6. توسعه و تقویه زیربنای مالی.

7. ارتقاء تحصیلات عالی وآموزش.

8. توسعه اقتصادی.

9. جوان سازی اقتصاد افغانستان.

10. بهبود زیرساخت های اجتماعی واقتصادی.

11. تقویت ای سیستم بهداشتی و درمانی.

12. ترویج برابری جنسیتی.

دراخیر، کنفرانس بعد از پاسخ به پرسش دانشمندان و حاضرین در مجلس پیرامون موضوع به پایان رسید.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۱۲:۲۴
Background image

ارزیابی كاربرد دیوار برشی کانکریتی در صنعت ساختمان

«کنفرانس علمی- تحقیقی» اکادمی علوم: معاون سرمحقق انجنیر محمد مرتضی "شیرزوی" آمر انستیتوت ساختمانی، مرکز ریاضی، فزیک و تخنیک، معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی اکادمی علوم افغانستان کنفرانس. . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۱۰:۴۳
Background image

پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور

«سیمینار علمی – تحقیقی» الیوم مؤرخ 24/10/1402 سیمینار علمی – تحقیقی تحت عنوان « پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رشد اقتصاد کشور » به اهتمام مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت معاونیت بخش. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۸ - ۱۱:۳۳
Background image

بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023

کنفرانس علمی - تحقیقی تحت عنوان " بررسی وضعیت فقر اقتصادی درافغانستان طی سالهای 2003-2023" توسط معاون سرمحقق دکتور محمد حکیم حیدر، آمرانستیتوت اقتصاد درریاست مرکز علوم اجتماعی ارایه. . .

BACK TO NEWS