فرا خوان مقالات سمینار بین المللی (جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی)

Ezatullah_admin
جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی

حکم شماره ۳۰۱۵مؤرخ ۶/۱۱/۱۳۹۹ مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون (توظیف هیئت یاد بود از چهره های علمی فرهنگی و احیای آبده های تاریخی کشور) اصدار یافته که برگزاری سمینار علمی – تحقیقی تحت عنوان (نکوهداشت جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی رح) به اکادمی علوم سپرده شده است. بنا براین محققین و پژوهشگران محترم می توانند بر محور های یکی از عناوین ذیل مقالات علمی – تحقیقی شان را تحریر نمایند:

۱- جایگاه علمی و معنوی امام بخاری در میان سایر محدثین

۲- جایگاه علمی و معنوی امام ترمذی در میان سایر محدثین

۳- حل خصومات و منازعات از دیدگاه امام بخاری

۴- دیدگاه امام بخاری و امام ترمذی در مورد خوارج و قیام علیه حاکم و حکومت اسلامی

۵- حقوق اساسی انسان در اندیشه امام بخاری وامام ترمذی

۶- مبانی وحدت اسلامی از نظر امام بخاری و امام ترمذی

۷- فقه سیاسی در اندیشه امام بخاری و امام ترمذی

۸- تسامح و حسن همجواری در صحیح البخاری و سنن ترمذی

۹- اهمیت امنیت در صحیح البخاری و سنن ترمذی

۱۰- جایگاه صلح در صحیح البخاری و سنن ترمذی

۱۱- عصمت خون انسان از دیدگاه امام بخاری و امام ترمذی

۱۲- شیوه امام بخاری در روند تعلیم و تربیه

۱۳- بر رسی روابط اجتماعی امام بخاری با مردم

۱۴- بررسی روابط اجتماعی امام ترمذی با مردم

۱۵- استادان و شاگردان افغانی امام بخاری و امام ترمذی

۱۶- دیدگاه اعتدالی امام بخاری و امام ترمذی

۱۷- اهتمام امام بخاری به مسائل اقتصادی

۱۸- اهتمام امام ترمذی به مسائل اقتصادی

۱۹- منهج و ویژگی های صحیح البخاری

۲۰- منهج و ویژگی های سنن ترمذی

۲۱- خدمات علمی و فرهنگی امام بخاری

۲۲- خدمات علمی و فرهنګی امام ترمذی

۲۳- امام بخاری و صحیح وی از نظر علماء ودانشمندان

۲۴- امام ترمذی و سنن وی از نظر علماء ودانشمندان

۲۵- بررسی شمایل ترمذی

۲۶- سیری بر شروح صحیح البخاری

۲۷- سیری بر شروح سنن ترمذی

شرایط پذیرش مقالات:

مقالات باید دارای (خلاصه تحقیق و ترجمه آن به عربی یا انگلسی، هدف تحقیق، مبرمیت تحقیق، روش تحقیق، متن تحقیق، نتیجه گیری، پیشنهادات و مراجع) باشد.

مقالات بعد از ارزیابی کمیسیون علمی قابل خوانش در سمینار و در مجموعه مقالات چاپ می گردد.

مقالات باید با سافت و هارد آن فرستاده شود.

آخرین مهلت پذیرش مقالات ۳۰/۴/۱۴۰۰می باشد.

نویسندگان در انتخاب عناوین مطابق به عنوان سیمینار دست باز دارند.

آدرس تحویلی مقالات: طره بازخان واټ، کوچه مسجد شاه بوبو جان، شهر نو کابل، دفتر مرکزی اکادمی علوم.

آدرس هاي الکترونیكی hamedabdulrahman6@gmail.com abdulhamidwafaa@gmail.com

شمارهای واتساب: ۰۰۹۳۷۰۰۶۵۸۴۱۱ ـــــ ۰۰۹۳۷۷۲۸۲۸۷۶۵

شماره های تماس: ۰۲۰۲۲۰۱۲۲۸ ـــــ ۰۷۶۷۰۴۴۳۲۶ ــــ ۰۷۰۰۶۵۸۴۱۱

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۱۵:۳۴
Background image

فراخوان مقالات علمی - تحقیقی

قرار است اکادمی علوم افغانستان به اهتمام مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت سمینار علمی – تحقیقی را تحت عنوان « نقش پروسس محصـولات زراعتی در رشد اقتصاد کشـور» در ماه جدی سال روان در تالار . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ - ۱۱:۶
Background image

فراخوان مقاله نویسی و نوشتاری علمی

قابل توجه استاید، محققین متخصصین و کارشناسان محترم! اکادمی علوم، معاونیت علوم طبیعی- تخنیکی به اهتمان مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک در نظر دارد سمینار علمی- تحقیقی را تحت عنوان: « . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۱۴:۱۲
Background image

فرا خوان مقالات سمینار بین المللی (جایگاه علمی و معنوی امام بخاری و امام ترمذی)

حکم شماره ۳۰۱۵مؤرخ ۶/۱۱/۱۳۹۹ مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون (توظیف هیئت یاد بود از چهره های علمی فرهنگی و احیای آبده های تاریخی کشور) اصدار یافته که برگزاری سمینار علمی – . . .

بازگشت به اطلاعیه ها