روابط پاکستان با امریکا؛ تاثیرات آن بر اوضاع سیاسی و اقتصادي افغانستان و منطقه (۱۹۴۷ ـ ۱۹۹۱م).

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۱۸ - ۱۰:۳۹

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:

روابط پاکستان با امریکا؛ تاثیرات آن بر اوضاع سیاسی و اقتصادي افغانستان و منطقه (۱۹۴۷ ـ ۱۹۹۱م).

۱ـ اجراء کننده:  محقق جلال الدین نجیم

۲ـ مدت اجراء: از ( ۲۹/۸/۱۳۹۸ الی ۲۸/۸/۱۴۰۳ هـ ش).

۳ـ هدف تحقیق: بررسی چګونګی روابط پاکستان با امریکا و واضح نمودن تاثیرات آن بر افغانستان هدف این تحقیق می باشد.

۴ـ مبرمیت تحقیق: اینکه ازیک سو روابط افغانستان با پاکستان در دوران جنګ سرد تیره بود، از سوی دیګر هنګام این جنګ امریکا با پاکستان روابط خوب داشت و در اواخر این جنګ یکجا با پاکستان در باره تحولات افغانستان موقف مشترک را به پیش می برد، بناء بررسی روابط این دو کشور و واضح نمودن تاثیرات آن بالای افغانستان موضوع مهم و دارای مبرمیت است.

۵ـ سوالات تحقیق:

 ۱:  روابط امریکا و پاکستان طی سالهای ۱۹۴۷ ـ ۱۹۹۱م چګونه بود؟

۲: در این مدت روابط امریکا و پاکستان کدام تاثیرات را بر اوضاع منطقه و افغانستان داشت؟

۶ـ نتایج منتظره این تحقیق: این تحقیق از یک سو چګونګی روابط امریکا با پاکستان را در مدت معین بررسی و از سوی دیګر تاثیرات این روابط بر کشورهای منطقه و افغانستان را واضح می سازد. همچنان طی این تحقیق طرح های مناسب ارایه خواهد شد که چګونه از نقاط مثبت روابط امریکا با پاکستان استفاده شود و از تاثیرات منفی ان جلوګیری صورت ګیرد. با تکمیل شدن این تحقیق در این عرصه یک اثر تحقیقی به میان امده که شایقین روابط بین الملل، پوهنتون ها، دستګاه دیپلوماسی افغانستان و مراجع مربوطه می تواند از ان مستفید شود.

۷ـ پیشرف فیصدی تحقیق: این تحقیق تاکنون ( ۲۶ ) فیصد تکمیل و کار بالای آن دوام دارد.