مشارکت ستراتیژیک هند و آمریکا؛ بررسی پالیسیهای خارجی و تأثیرات آن بر افغانستان(۲۰۱۶-۲۰۲۲)

Ezatullah_admin
شنبه ۱۴۰۱/۲/۳۱ - ۱۳:۲۵

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:

اجراکننده: معاون سرمحقق ضیاالحق ضیا

مدت اجرا: ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ الی ۲۵/۱۰/۱۴۰۵

هدف و مبرمیت:

هدف از این پروژه علمی- تحقیقی بررسی مشارکت ستراتیژیک هند و آمریکا، شناسایی مشارکت استراتژیک در روابط بین‌الملل، بحث و تحلیل سیاست های خارجی و تاثیرات مشارکت استراتژیک هند و امریکا بر افغانستان است.

مواضع، واکنش ها و مشارکت های استراتژیک آمریکا در عرصه بین المللی پیامدهای گسترده ای برای سایر کشورها دارد. در این زمینه، بررسی مشارکت استراتژیک آمریکا با هند و سیاست خارجی و پیامدهای آن برای افغانستان یکی از موضوعات مهم علمی-تحقیقی است.

این پروژه علمی-تحقیقی در چارچوب موضوعات مصوب زیر انجام می شود:

موانع و فرصت های مشارکت ستراتیژیک هند و آمریکا، دلایل ایجاد مشارکت ستراتیژیک هند و آمریکا، تأثیر عوامل خارجی بر مشارکت ستراتیژيک هند و آمریکا، بررسی همه جانبه روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی و همکاری هسته ای دو کشور، بررسی سیاست های خارجی و تاثیرات مشارکت استراتژیک بین دو کشور بر افغانستان.

نتایج منتظره:

تکمیل این مطالعه توسعه و ماهیت مشارکت ستراتیژیک هند و آمریکا و همچنین روابط سیاسی، اقتصادی، هسته ای، دفاعی و امنیتی بین دو کشور در چارچوب مشارکت استراتژیک آن را نشان خواهد داد، یک بحث و تحلیل جامع در مورد سیاست های خارجی آن در باره افغانستان و تاثیرات مشارکت استراتژیک دو کشور در مورد افغانستان انجام خواهد شد، در پرتو این تحلیل، پیشنهادات لازم، علمی و عملی به دولت افغانستان ارائه خواهد شود.