مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت

مرکز علوم کیمیا، بیولوژی و زراعت در سال ۱۳۶۰ در تشکیل معاونیت بخش علوم طبیعی- تخنیکی شروع به فعالیت نموده که در آن وقت دارای سه انستیتوت (کیمیا، بیولوژی و زراعت) بوده که هر انستیتوت درای دیپارتمنت های ذیل بوده است:

 1. انستیتوت زراعت
 1. دیپارتمنت  اگرانومی.
 2. دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی.
 3. دیپارتمنت خاک شناسی
 4. دیپارتمنت ماشین آلات زراعتی.
 5. دیپارتمنت میوه و سبزی .
 1. انستیتوت بیولوژی
 1. دیپارتمنت  نبات شناسی                                                   
 2. دیپارتمنت زولوژی
 3. دیپارتمنت حفاظت محیط زیست
 4. دیپارتمنت جنتیک

III - انستیتوت کیمیا

 1. دیپارتمنت  کیمیای عضوی
 2. دیپارتمنت کیمیای غیر عضوی
 3. دیپارتمنت کیمیای فزیکی
 4. دیپارتمنت بیوشیمی

یاد داشت :

ریاست مرکز بست اول، منشی علمی مرکزبست دوم،آمریت های انستیتوت ها بست دوم، آمریت های دیپارتمنت ها بست سوم و اعضای علمی بست چهارم می باشد.

 

  دانشمندان این مرکز در بخش های مختلف صنایع کیمیاوی، مانند صنایع شیشه سازی، کاغذ سازی، چرمسازی، تولید کود های کیمیاوی، تجزیه وتحلیل میوه ها، سبزی ها و دانه باب از نقطه نظر موجودیت ویتامین ها، منرالها و پروتئین ها، همچنان تجزیه وتحلیل نباتات طبی و تیلی تحقیقات علمی را انجام داده است، بر علاوه دانشمندان انستیتوت زراعت تحقیقات گستردۀ را در بخش های اگرانومی، هارتیکلچر، خاکشناسی، اصلاح نباتات و امراض نباتی انجام داده اند و بیشتر از صد ها آثار علمی – تحقیقی تهیه و به چاپ رسانیده اند، به همین ترتیب بیشتر از 500 مقالۀ علمی تحقیقی توسط دانشمندان این مرکز تهیه و به چاپ رسیده است . بر علاوه تعدادی از دانشمندان این مرکز با سایر ادارات همکاری مستقیم داشته و حتی به حیث اعضای دایمی کمیته های تخنیکی بعضی ادارات مانند اداره ملی ستندرد(ANSA)، ادارۀ حفاظت محیط زیست، شاروالی کابل و وزارت محترم  احیاء و انکشاف دهات ایفای وظیفه نموده و می نمایند.

  در اثر تحولات سیاسی که در طول سه دهۀ اخیر در کشور  رخ داد،‌ یکتعداد دانشمندان به خارج از کشور مهاجر گردیده و یا این که در اثر کبر سن به تقاعد سوق گردیدند که بالاثر آن بست های شان خالی مانده و در طول چندین سال بست های خالی حذ ف گردیده و سبب کاهش یافتن و یا خورد شدن تشکیل این مرکز گردیده است و فعلاَ تشکیل این مرکز حسب ذیل می باشد.

 1. انستیتوت زراعت
 1. دیپارتمنت  اگرانومی.
 2. دیپارتمنت خاک شناسی
 3. دیپارتمنت میوه و سبزی
 1. استیتوت بیولوژی
 1. دیپارتمنت نبات شناسی. 

 

           انستیتوت کیمیا

 1. دیپارتمنت  کیمیای عضوی

نوت : دانشمندان ذیل در این مرکز به حیث رئیس ایفای وظیفه نموده اند:

 1. محترم سرمحقق دکتور سکندر حسینی
 2. محترم سرمحقق رحمت گل احمدی
 3. محترم سرمحقق محمد یاسین فرهمند