روابط پاکستان با ایالات متحده امريکا: تأثیر آن بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه و افغانستان (۱۹۹۱- ۲۰۱۶م.)

Ezatullah_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۷ - ۱۰:۵۸

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی

 اجراء کننده: محقق عبدالصبور مبارز

مدت اجراء: از ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ تا ۲۵/۱۰/۱۴۰۳

هدف تحقيق:  تحقیق مذکور به هدف بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده امریکا و پاکستان و تبیین تآثیرات آن بر منطقه و افغانستان نگاشته خواهد شد.

مبرميت تحقیق: ایالات متحده روابط دیرینه و نزدیک با پاکستان داشته و با توجه به اینکه پاکستان همسایه افغانستان است بناءً روابط دوجانبه میان دو کشور از اهمیت برخوردار می باشد. به این ترتیب مطالعه اثرات بوجود آمده از مناسبات ایالات متحده امریکا با پاکستان بالای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان مهم بوده و نیاز به بررسی آن دیده می شود.

 

سوال تحقيق :  تحقیق حاضر به سوالات کلیدی چون چگونگی تاثیرات روابط پاکستان با ایالات متحده امریکا بر منطقه و افغانستان در مقطع زمانی 1991 الی 2016م، پاسخ میدهد.

 

    نتايج منتظره اين پروژه:  با اجرای تحقیق متذکره اصولی که روابط پاکستان و امریکا بر آن استوار است، مشخص خواهد شد و از طرفی هم دلایل نزدیک شدن و تضعیف روابط دو جانبه میان کشور های یاد شده در مقطع زمانی 1991- 2016 روشن می گردد. همچنین مشخص خواهد شد که روابط دو کشور چه تأثیری بر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و افغانستان دارد. علاوه بر این، برنامه ریزی های مناسبی برای استفاده از اثرات مثبت این رابطه و جلوگیری از اثرات منفی آن ارائه خواهد شد. تکمیل این تحقیق یک اثر علمی-پژوهشی در این زمینه ایجاد خواهد کرد که به نفع علاقه مندان روابط بین الملل، پوهنتون ها، دستگاه دیپلماسی افغانستان و سایر ذینفعان مربوطه خواهد بود.

 

فیصدی پيشرفت :  تحریر اين پروژه علمی – تحقیقی تقريباً ۳۰ ٪ اکمال يافته است و کار بالای آن ادامه دارد.