تحقیق در مورد واقعات، اسباب، تشخیص و تداوی شاک کاردیوجنیک

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۰ - ۹:۱۹

سلسله معرفی پروژه های علمی – تحقیقی:

محقق: معاون سرمحقق دوکتور ضیاءالرحمن حقمل

استاد رهنما: پوهاند حیات الله حیات

مکان تحقیق: اکادمي علوم افغانستان و شفاخانه های معتبر کشور.

تاریخ تحقیق: از۳۰/ ۲ / ۱۳۹۷ ه ش الی۳۰ / ۲ / ۱۴۰۳ ه ش.

خلاصه، هدف و مبرمیت تحقیق

شاک کاردیوجنیک یک واقعه خطرناک و کشنده میباشد، که در سیر بیماری های گوناگون واقع می گردد. اگر بیماران شاک کاردیوجنیک به موقع توسط دوکتوران باتجریه او مسلکي در یک مرکز پیشرفته قلبي تداوی نگردند، بیشتر از ۷۰ در صد شان زندگی خود را از دست می دهند و اگر در موجودیت شرایط فوق تداوی ګردند ۴۰ در صد شان زندگی خود را از دست می دهند.

طوریکه اوسط عمر مردم کشور ما نسبت به سالهای گذشته بلند شده و بالعموم از سبب پایین بودن سطح دانش، وضعیت خراب اقتصادی و مشکلات اجتماعی اکثریت باشنده های کشور نمی توانند که امراض مزمن از قبیل فشار بلند خون، شکر و چربی خون را بصورت معیاری کنترول کنند، لذا واقعات شاک کاردیوجنیک هم زیاد واقع می گردد. در صورت وقوع شاک کاردیوجینک از سبب کمبود وسایل پیشرفته طبی، مراکز مجهز و کدرهای متخصص یک حصه زیاد ازین بیماران زندگی خود را از دست می دهند و یا هم با اختلاطات معیوب کننده مواجه می شوند، از این لحاظ در شرایط کشور ما ضروروی پنداشته میشود  که تحقیق همه جانبه بالای اپیدمیولوژی، تشخیص و تداوی شاک کاردیوجنیک صورت گیرد.

با تکمیل این پروژه عملي تحقیقي ارقام دقیق و مفید را  در سطح کشور به دست آمده و با تحیلل آن نتایج و پیشنهاد های لازم را به ادارت زیربط تقدیم می گردد.