اپیدیمیولوژی، تظاهرات سریری و تداوی تدور سیگموئید

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۱۱:۴۹
معاون سرمحقق داکتر محمد  حسن (ساعی)

محقق: معاون سرمحقق داکتر محمد حسن (ساعی).

محل تحقیق: داخل کشور (شفاخانه های علی اباد و عاجل ابن سینا).

تاریخ دفاع: روز چهارشنبه، مؤرخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر

محل دفاع: اکادمی علوم افغانستان

موضوع: جلسه دفاعیه با تلاوت آیاتی چند از قرآن عظیم الشان آغاز ګردید. سپس بیوګرافی، نظر استاد رهنما و چهار تقریظ مثبت در مورد رساله علمی- تحقیقی موصوف قرائت ګردید. به تقیب آن به محقق فرصت داده شد تا از پروژۀ علمی- تحقیقی اش دفاع کند. محقق در وقت معینه از پروژه اش دفاع نمود، به سوالات حاضرین پاسخ های قناعت بخش ارایه نمود که در اخیر دفاعیۀ مذکور از طرف کمیسیون دفاع به اتفاق آرا تائید گردید. این رسالۀ علمی تحقیقی در ۳۰۲ صفحه تحریر گردیده و مطابق پلان مطروحه، موصوف در فصل سوم، کار تحقیقی خویش را در با ارایۀ ۷۲ جدول و گراف توضیح نموده و در فصل چهارم، تظاهرا ت سریری تدور سیگمودید را در ۷۸ چارت و جدول بیان نموده و در فصل پنجم تداوی تدور سیگموئید را در ۴۷ جدول و گراف توضیح نموده است. این یک تحقیق Descriptive است که ارقام آن به کمک پروگرام SPSS تحلیل و ارزیابی گردیده است . در این تحقیق، ارقام تحقیقی به روش های Prospective و Retrospective جمع آوری گردیده است. این پروژۀ علمی- تحقیقی در شش فصل به لسان دری تحریر گردیده است.

در فصل اول مروری بر گذشتۀ موضوع، در فصل دوم معلومات عمومی در مورد تدور سیگموئید، در فصل سوم اپیدیمیولوژی تدور سیگموئید، در فصل چهارم تظاهرات سریری تدور سیگموئید، در فصل پنجم تداوی تدور سیگموئید و در فصل ششم اهمیت علمی و صحی موضوع بیان گردیده و در اخیر، نتایج، مناقشه با لیتراتور، پیشنهادات، مآخذ و یک ضمیمه جابجا گردیده است.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۵:۱۶
Background image

تحقیق پیرامون تولید انرژی برق از تشعشع آفتاب در شرایط افغانستان

محقق: معاون سر محقق انجنیر نجیب الله « حسینی» تاریخ دفاع: 1401 / 12 / 13 محل دفاع: اکادمی علوم افغانستان موضوع: جلسه با آیات از کلام الله مجید آغاز وسپس بیوگرافی محقق، نظر استاد رهنمأ. . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷ - ۱۳:۳۳
Background image

(مطالعۀ آثار و ساختار اجتماعی غور از منظر جامعه‌شناسی «558-602 ه.ق»)

(دفاع پروژۀ علمی - تحقیقی) امروز یکشنبه مؤرخ 7 حوت سال 1401 ه.ش، محترم نامزد معاون محقق خدانظر اعتمادی عضو کدر علمی انستیتوت فلسفه و جامعه‌شناسی، مطابق لایحۀ ترفیعات اعضای علمی اکادمی. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۱۱:۴۹
Background image

اپیدیمیولوژی، تظاهرات سریری و تداوی تدور سیگموئید

محقق: معاون سرمحقق داکتر محمد حسن (ساعی). محل تحقیق: داخل کشور (شفاخانه های علی اباد و عاجل ابن سینا). تاریخ دفاع: روز چهارشنبه، مؤرخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر محل دفاع:. . .

BACK TO NEWS