مدیریت عمومی ثبت و راجستریشن

Ezatullah_admin
شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۱:۳۱
مدیریت عمومی ثبت و راجستریشن

Publish Date

Closing Date

Location

kabul

متقاضیان محترم فقط می توانند فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام امریت منابع بشری به صورت حضوری دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم دهند.

Documents

لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies